Zwaluw VFC kan starten met nieuwbouwplan

Een opgelucht applaus van een volle publieke tribune na de stemming over de nieuwbouwplannen voor Zwaluw VFC. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem voor het krediet voor nieuwe kleedkamers én een garantstelling voor de eigen investering van de club. Daarmee is de weg vrij om een geheel nieuwe sportaccommodatie te bouwen.

Samen een nieuwe stap zetten
De relatie tussen Zwaluw VFC en de gemeente is de afgelopen jaren op verschillende momenten moeizaam geweest. Discussies over onderhoud, de huur en nieuwbouwwensen zorgden er meer dan eens voor dat beide partijen tegenover elkaar stonden. Dat afgelopen voorjaar een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten over nieuwbouw, was dan ook een hele grote stap voorwaarts. Een belangrijke stap. Niet enkel kijken naar je eigen deel van het complex – gemeente de kleedkamers en Zwaluw de tribune en kantine – maar juist samen investeren in één kwalitatieve accommodatie.

Kaders uit het coalitieakkoord
Dat er een definitief besluit genomen moest worden over de wensen van Zwaluw, is onderdeel van het coalitieakkoord. De discussie duurde al te lang. Vooral omdat de gemeente achterstallig onderhoud van de kleedkamers moest uitvoeren, inclusief het saneren van het asbest. Deze werkzaamheden zijn telkens vooruitgeschoven, omdat er mogelijk een nieuwbouwplan kwam. Een gesprek met het bestuur van Zwaluw stond dan ook hoog op mijn lijstje met direct te spreken partijen na mijn aantreden begin juni 2018. Binnen 3 weken zaten we dan ook bij elkaar om de ambitie uit het coalitieakkoord te bespreken. Met een heldere afspraak: of we komen op korte termijn tot een realistisch plan of de gemeente start met de renovatie en asbestsanering van de gemeentelijke kleedkamers.

Geen steun voor eerdere plan
De discussie is dan natuurlijk wat realistisch is. Iedereen mag dromen, maar uiteindelijk moet er een plan liggen dat door alle betrokken partijen gedragen wordt. Daarom heb ik meermaals het signaal afgegeven dat er niet klakkeloos mag worden gerekend met een forse gemeentelijke bijdrage ‘om niet’. Bedoeld als verwachtingsmanagement. In het nieuwbouwplan dat Zwaluw eind 2018 presenteerde, werd desondanks wel uitgegaan van een bijdrage van €1,5 miljoen, overdracht van de grond om niet, overdracht van de gebouwen om niet en het niet langer innen van huur (maar ook geen kosten voor onderhoud). Met daarbij de boodschap; ‘dit is het, er is niet te spreken over een alternatief’. Terwijl op deze elementen de gemeente werd overvraagd. In de opiniërende discussie van de raad bleek dat ook. Een ruime meerderheid wilde absoluut niet grond en gebouw om niet overdragen. Maar, de opening was dat er wel werd gezegd dat minimaal de gemeentelijke kleedkamers nieuw gebouwd moesten worden. Dat werd mijn nieuwe opdracht.

Toch een plan B
Voor voormalig voorzitter Klösters was dit helaas teleurstellend en reden om te stoppen als voorzitter. Andere bestuursleden zagen het juist als winst dat renovatie van kleedkamers was omgezet in nieuwbouw. In de vervolggesprekken bleek er vervolgens toch ruimte te zijn voor alternatieven. Een kans om alsnog een beter resultaat te boeken. Niet twee losse bouwplannen van gemeente en Zwaluw, maar de handen ineen slaan door nieuwe oplossingen te vinden die voor beide acceptabel waren. Zo wordt de grond niet om niet overdragen, maar staat de gemeente garant voor een lening van Zwaluw bij de BNG. De gemeente blijft eigenaar van haar deel van het gebouw en de vereniging betaalt huur voor het gebruik hiervan. Het onderhoud van gebouw én velden wordt overgedragen aan Zwaluw, inclusief een financiële bijdrage van de gemeente voor onderhoud van haar eigendom. En – heel belangrijk voor de gemeente – Zwaluw was bereid om serieuze garanties te geven dat ze de lening ook kon terugbetalen. Daarmee was er wel ruimte voor een plan dat door beide partijen gedragen kon worden.

Wat is er nu anders?
Eind goed, al goed zou je zeggen. Toch zijn er twee kwalijke misverstanden over waarom plan A niet kon en nu plan B wel. Allereerst vind ik het erg lastig dat wordt gesuggereerd dat het simpelweg de oud-voorzitter niet werd gegund. Los ervan dat het triest zou zijn om honderden jeugdleden te duperen over een vermeend niet gunnen, is het ook niet waar. Op inhoud is het niet gelukt om het eens te worden over het eerdere plan en er was toen helaas geen ruimte voor alternatieven. Dat kwam ook uitgebreid ter sprake in het gezamenlijke interview van eind december 2018. Ook de onjuiste veronderstelling over de meerjarige onderhoudslasten van de gemeente – lang geen €1,5 miljoen, maar slechts circa €500.000 – hielp niet mee in deze gesprekken. Ten tweede is het feitelijk onjuist te suggereren dat de gemeente door niet akkoord te gaan in december 2018, nu meer geld kwijt is voor minder kwaliteit. Een onafhankelijke second opinion liet eerder al zien dat de gemeentelijke bijdrage voor het oorspronkelijke plan geen €1,5 miljoen, maar eerder €2,1 miljoen zou moeten zijn. Het kon dus niet voor die €1,5 miljoen. De nieuwbouw van de kleedkamers in gemeentelijk eigendom is nu geschat op €1,7 miljoen. Meer geld inderdaad, maar een realistische inschatting. En een investering in het eigendom van de gemeente i.p.v. direct €1,5 –feitelijk €2,1 miljoen – ‘weg te geven’. Een keuze waar ik nog steeds achter sta.

Toekomst voor de club
Ik ben dan ook heel blij met het uiteindelijke resultaat. Met het krediet van €1,7 miljoen voor nieuwe kleedkamers en een garantstelling tot € 1 miljoen voor de club, kan het echte werk nu beginnen. Zwaluw kan aan de slag om sponsoren te werven en daarmee met dit taakstellende budget het maximale eruit te halen. Een prachtige sportaccommodatie waar de club de komende decennia mee vooruit kan. Ik kijk uit naar de opening in 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.