Waar blijven de betaalbare woningen (en doorstroom)?

Er komen meer betaalbare woningen én we zetten in op doorstroom. Dat is de afspraak in de coalitie en daarmee een trendbreuk met het realiseren van vooral dure villa’s de afgelopen jaren. Tegelijkertijd worden er nu toch weer 15 geplande sociale huurwoningen op de locatie Molenven ingeruild voor 12 dure woningen. Wat is die belofte dan waard?

Waarom geen sociale huur op de locatie Molenven?
De voormalige basisschool Het Molenven is een monumentaal gebouw, dat samen met het Mariënhof, de Mariakerk, het Mariaplein en de kapel onderdeel uitmaakt van een ensemble van de architect Kropholler. Deze school is eerder aangeboden aan Woonwijze om 15 sociale huurwoningen te realiseren. Maar de woningcorporatie had daar al vanaf gezien, omdat het te duur was. Dat geldt ook voor de Van Beuningenstichting. In januari 2018 is de gemeenteraad daar over geïnformeerd en is een nieuw voorstel aangekondigd. Nu ligt dat voorstel er, namelijk om het monument te blijven behouden door klaslokalen om te bouwen tot dure woningen. Daarmee blijft het gebouw bewaard, wordt voorkomen dat het oude schoolplein een verzameling van blik is (hoe meer woningen, hoe meer auto’s) en wordt een hogere opbrengst voor de verkoop verwacht ten gunste van de rijksinfra.

Meer betaalbare woningen
De afspraak in het coalitieakkoord is helder: 40-40-20. Veertig procent van alle nieuwe woningen die gaan worden gebouwd, zijn betaalbare woningen tot maximaal € 250.000,-. Tot de start van deze coalitie was dat aandeel nieuwe betaalbare woningen nog minder dan 20%. Dat betekent dat op meer bouwlocaties gestuurd wordt op betaalbaar(der) wonen. Ook bij particuliere ontwikkelingen. Daarnaast is er ook meer ruimte voor middeldure koop (tot € 400.000,-) en huur (€ 700-1.000 per maand). Juist die woningen zijn hard nodig om een alternatief te zijn voor wie niet (meer) tot de doelgroep sociale huur behoort, maar voor wie een dure woning onbetaalbaar is. Aan deze middenmoot is gebrek. Dat wil deze coalitie verbeteren met de afspraak 40-40-20. Een afspraak die hard is. Dat betekent dus ook dat meer dure woningen op de locatie Molenven elders moeten worden gecompenseerd door meer betaalbare én middeldure woningen!

Ook meer sociale huur (en absoluut niet minder)
In het coalitieakkoord staat verder dat er geen nieuwe plannen voor sociale huurwoningen worden toegevoegd. Maar alle reeds geplande extra sociale huur wordt wel gebouwd. De Van Beuningenstichting heeft recent 20 nieuwe woningen opgeleverd op de locatie Elzenburg. Woonwijze bouwt nog extra sociale huurwoningen: 10 op de locatie Isabellaveld en 163 in de Zeeheldenbuurt (waarvoor er 98 worden gesloopt). Daarnaast wordt op het Versterplein nog een ontmoetingsruimte omgebouwd tot 2 huurwoningen én heeft Woonwijze nog ruimte op de inbreidingslocatie Wilhelminasingel. Bovendien gaf collega-wethouder Van Woesik tijdens de commissie Ruimte van 29 november al aan dat ook extra tijdelijke woningen worden overwogen. Al met al komen er dus circa 100 sociale huurwoningen bij (20 + 10 + 65 + 2). Bovendien worden er met Woonwijze ook afspraken gemaakt om mensen voorrang te geven als ze een sociale huurwoning achterlaten. Een huurder die een betaalbare koopwoning kan én wil kopen of de stap wil maken naar middeldure huur, krijgt daarmee alle kans. En er komt een sociale huurwoning vrij voor de doelgroep.

Kijk naar het totale plaatje
Van alle verkiezingsbeloften die ik als lijsttrekker voor PvdA-GroenLinks heb gedaan, is het waarmaken van de belofte voor meer betaalbare woningen de lastigste. Nieuwe woningen staan er immers niet van de ene op de andere dag. En ik begrijp ook dat ervaringen uit het verleden weinig reden tot vertrouwen geven. In recente jaren zijn immers op veel locaties geplande sociale huur en betaalbare koopwoningen met één pennestreep vervangen door dure villa’s. Maar toen lag er geen harde afspraak voor 40-40-20. Een afspraak die ik alle coalitiepartijen weer heb horen bekrachtigen tijdens de commissie. Kijk daarom niet slechts naar één locatie zoals Molenven (waar vooral behoud van het monument zwaar gewogen is), maar kijk naar het totale plaatje van alle locaties. Komend voorjaar zal het college (zoals tot een paar jaar geleden gebruikelijk was) de integrale woningbouwprognoses weer presenteren en aan de gemeenteraad voorleggen. Dat is een zeer geschikt moment om de coalitie en het college aan te spreken op de beloftes.

2 reacties

  1. Toine, fijn dat dit probleem je bezig houdt.Het is Ouderen Samen al lang bekend dat het niet eenvoudig is om in Vught betaalbare woningen (huur en koop) in het middensegment te realiseren. Voor de vele ouderen en één persoons gezinnen duurt het veel te lang allemaal. Er is altijd wel weer een reden dat het niet lukt. Ook het grondbeleid van de gemeente, gericht op een forse marktprijs, help niet echt mee. Er is grote behoefte aan concrete projecten voor ouderen in Vught. Dat moet meer beleidsprioriteit en tempo krijgen. OS wil samen daaraan werken. Burgerparticipatie is hierbij meer dan elkaar aanhoren. Vertrouwen is laten zien dat het lukt.

  2. Hoi Henk,
    Ik ben zeker bekend met de inspanningen van Ouderen Samen om meer woningen (patio’s) voor ouderen in het middensegment te krijgen. Ook regelmatig met Henk Key en Teun Wezelenburg over gesproken en bij presentaties van de werkgroep wonen van Ouderen Samen geweest. En ik ken ook de teleurstelling van bijvoorbeeld de locatie Reeburg.
    Tegelijkertijd zie ik wel dat op diverse locaties mogelijkheden ontstaan. Ik denk aan bepaalde stroken in Vught-Noord, appartementen in het centrum en plannen voor de Wieken rondom het Moleneindplein. Daarnaast heb ik recent nog een zeer positief verhaal gehoord over de nieuwe coöperatie Habitat en de gesprekken met de gemeente. Dat is hoopvol!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

https://www.headphonage.com/