Van de Regionale naar een Vughtse Energiestrategie

Toen mijn agenda bij de start van de lockdown geheel werd leeg geveegd, baalde ik van het uitstel van de gesprekken over grootschalige energieopwekking. Deze zouden namelijk in maart/april gaan plaatsvinden. Want ook in Vught gaan er zonnevelden en/of windmolens komen om ons in de toekomst van stroom te voorzien. Maar waar? En onder welke voorwaarden? Juist dat gesprek wilde ik graag met alle inwoners voeren.

Grote uitdaging
De energietransitie is een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Als we straks onze energie duurzaam willen opwekken, heeft dat impact op de inrichting van onze omgeving. Als we straks van het aardgas af gaan, dan moeten we onze woningen en gebouwen op een andere manier verwarmen. Deze veranderingen merkt iedereen. Mee vorm geven aan deze energietransitie en aanjagen dat we hier in Vught stappen zetten, is voor mij een belangrijke drijfveer als wethouder. Ik ben dan ook blij dat nu – 4 maanden later – alsnog de gesprekken met inwoners gaan starten.

Iedere regio draagt bij
Dit gesprek is niet vrijblijvend. Het is niet de vraag of Vught iets gaat doen aan het opwekken van duurzame energie. In 2030 moet in heel Nederland minimaal 35 TWh aan duurzame energie op land worden opgewekt. Elke regio dient daarvoor een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. De regio Noordoost-Brabant – waar Vught onderdeel van is – heeft een bod gedaan van 1,5 TWh. Naast de opwek van energie, staan er ook doelen in de RES voor energiebesparing en opwek van warmte. Daarbij zijn doelen gesteld voor 2030, met een doorkijk naar 2050. Geheel in lijn met het landelijke Klimaatakkoord.

Ambitie voor Vught bekend
Op 11 juni 2020 heeft de Vughtse gemeenteraad unaniem ingestemd met het concept bod voor de RES. Daarmee staat het doel vast. In Vught moet in 2030 minimaal 0,04 TWh energie worden opgewekt middels zon en/of wind. Met de komst van Helvoirt moet dit nog iets meer zijn. Maar de grote vraag is waar en hoe we dit gaan realiseren. Waarbij 2030 nog ver weg lijkt, maar we ook weten dat de planvoorbereiding lang duurt. Om dan gereed te zijn, moeten voor 2025 alle vergunningsaanvragen ingediend zijn.

Naar een Vughtse Energiestrategie
Om de ambities van de RES te kunnen realiseren, moet de RES worden vertaald in een lokale energiestrategie. De eerste en belangrijkste stap in de energietransitie is energiebesparing. Vooral door veel beter te isoleren. Hoe energiezuiniger we kunnen zijn, hoe minder we immers ook hoeven op te wekken. Tegelijkertijd zien we het stroomgebruik toenemen door meer gebruik van airco’s, elektrisch rijden en warmte-opwek als alternatief voor aardgas. Het blijft daarom altijd nodig om ergens plekken aan te wijzen om duurzaam energie op te wekken in Vught. En alternatieve bronnen te kiezen om in de toekomst onze woningen en gebouwen te verwarmen.

Denk en praat mee!
In het najaar starten de gesprekken over de warmtevisie (van het aardgas af). Nu staat de grootschalige opwek van energie centraal. Leggen we bijvoorbeeld De Gement vol zonnevelden? Of plaatsen we een paar windmolens langs de A2? Op verschillende bijeenkomsten de komende twee weken in Vught en Helvoirt wil ik juist dit gesprek aangaan met geïnteresseerde inwoners. Om samen te bekijken waar mogelijkheden zijn om energie op te wekken. Ook volgt er nog een digitale enquête om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Maak hier gebruik van! Dit is het moment om mee richting te geven aan de toekomstige inrichting van een energielandschap in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

2 reacties

  1. De vraag die mij altijd bezighoudt is of wij in Vught geen energie kunnen opwekken met de waterkracht die de Dommel en/of het Drongelens kanaal ons bieden. Is dat al eens uitgezocht ? (Wellicht kan ook gekeken worden naar de waterkracht centrale/-turbine en die in Sint Michielsgestel is aangelegd en de resultaten daarvan)

  2. Hoi Wim,
    De opdracht van het Rijk is om de 35 TWh te realiseren met zon en/of wind. Water (of biomassa, of andere vormen) mogen daar niet bijgeteld worden. De ervaringen in Gestel zijn bij mijn weten dat het een interessant project is, maar dat de werkelijke opwek beperkt is. Het is dan ook veel aannemelijker dat we bij de opgave om andere bronnen om onze gebouwen te verwarmen als alternatief voor aardgas naar water kijken. Warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

https://www.headphonage.com/