Mijlpaal zonder feest voor verdiepte N65

Gisteravond stemde de gemeenteraad in met het ‘Gewijzigde bestemmingsplan N65 Vught’. Een mijlpaal in de strijd om de weg de grond in te krijgen. Maar het was geen feest, ondanks dat dit een immense prestatie is voor onze gemeente. De nadruk lag vooral op de rafelrandjes en onzekerheden voor bepaalde inwoners en straten. Toch ben ik blij met deze historische stap.

Ambitie: veilig de N65 over
Nadat ik in 2006 raadslid werd, heb ik enkele jaren vurig gepleit voor een fietstunnel onder de N65 ter hoogte van de Martinilaan. Een veilige oversteek voor fietsers. Een plan dat er al langer lag, maar op weerstand stuitte omdat een oprit naar de N65 zou sluiten, een tunnel sociaal onveilig zou zijn én een verdiepte N65 daarna nooit meer zou lukken. Nu denk ik weleens dat fietsende kinderen in afwachting op verdere verbeteringen al ruim 10 jaar veiliger de N65 hadden kunnen oversteken, als die tunnel al veel eerder wel was gerealiseerd. Want het aanpassen van de N65 blijkt steeds een kwestie van lange adem.

Jaren van plannen en ideeën
Sindsdien heb ik veel plannen voor de N65 langs zien komen. Verschrikkelijke plannen, zoals in 2007 met U-bochten op de weg en slechte fietsoplossingen bij de Vijverbosweg-Boslaan (en ja, ik heb daar destijds als raadslid wel voor gestemd). Gelukkig nooit gerealiseerd. Prachtige plannen, zoals de visie ‘Van knelpunt naar Knooppunt’ uit 2009 dromend van een tunnel voor de N65 (en het verdiepen en verleggen van spoorlijnen en A2). Wat helaas snel een utopie bleek. Staan juichen toen er in 2011 plots toch €100 miljoen kwam, ondanks dat provincie en Rijk niks wilden met de N65. Teleurgesteld geweest toen een tunnel echt onhaalbaar bleek en later opnieuw toen de oprit Olmenlaan toch niet dicht zou gaan. Zelfs boos geweest, toen bleek dat in het plan van 2016 plots fietsers en wandelaars de kruising Vijverbosweg-Boslaan helemaal niet meer over mochten steken.

De N65 is een probleem voor ons
Feit is, dat de N65 vele Vughtenaren een doorn in het oog is als we willen oversteken, maar van nut als je ergens heen moet en snel op vele plekken vanuit het dorp de weg op kan (of anders richting de A2). Feit is ook, dat jarenlang is geroepen dat er eindelijk eens een keer iets aan die N65 gedaan moest worden. En feit is, dat wij alleen geld hebben gekregen van het Rijk omdat we ons leefbaarheidsprobleem met spoorwegen en rijkswegen op de politieke agenda kregen, niet omdat de N65 zo’n belangrijke doorgaande weg was.

Vragen om verbetering
Vorig jaar heeft de gemeenteraad al ingestemd met het huidige plan voor de N65 (VKA+). Het geld zit ook al in de begroting. En nu is het bestemmingsplan vastgesteld om de bouw mogelijk te maken. Maar het plan is niet op alle punten perfect. Gisteravond heeft de raad dan ook om verbeteringen gevraagd. Er moet een perspectief komen voor de verkeersstromen in Vught, vooral ook rondom de Helvoirtseweg. Bomen die moeten wijken om de N65 te verdiepen, moeten allemaal opnieuw geplant worden. Helvoirt en Cromvoirt moeten ontlast worden van doorgaand zwaar verkeer. De noordelijke fietsverbinding naar Helvoirt moet behouden blijven. Over het nieuwe ecoduct moeten ook wandelaars kunnen oversteken. En ook bewoners langs het noordelijke N65 moeten sneller geholpen worden met afwaardering van de snelheid op de A65.

Voor en tegens afwegen
Voor 14 raadsleden wogen de voordelen zwaarder dan de nadelen. Daarmee is de besluitvorming over de reconstructie van de N65 afgerond. Het plan, het geld en de juridische/ruimtelijke kaders zijn vastgesteld. Maar er zijn ook inwoners zwaar teleurgesteld. Inwoners die nu mogelijk hun recht willen halen bij de hoogste rechter (en dat mag). Het plan dat er nu ligt voor de N65 is waarschijnlijk niet het allerbeste plan voor Vught. Tegengestelde belangen, beperkte ruimte en de beschikbare financiële middelen noodzaken tot het maken van keuzes. En uiteindelijk moet iedereen zijn eigen afweging maken of het voldoende is. Of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Zonder last of ruggespraak.

Mijn keuze
Mijn afweging is vooral dat de 3 nieuwe ongelijkvloerse kruisingen in Vught (dus gelukkig ook de kruising Vijverbosweg-Boslaan én zelfs nog een 4e bij Helvoirt) waar fietsers en wandelaars veilig de N65 kunnen oversteken, een grote verbetering zijn. Die fietstunnel van 14 jaar geleden is het niet geworden, de ambitie van een veilige oversteek zonder stoplichten nu alsnog wel. Meerdere zelfs. Daarmee wil ik niets afdoen aan de gevoelens van inwoners die tegen dit plan zijn. Of bagatelliseren dat het op plekken ook pijn doet (daarom moet er ook een nieuw verkeersplan komen voor het lokale wegennet). Maar ik denk oprecht dat dit een unieke kans is voor Vught. Een kans die ik absoluut wil verzilveren. Daarom ben ik voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

https://www.headphonage.com/