Laatste loodjes voor het reces

Tegen de vakantie aan loopt de agenda nog even flink vol. Alles moet nog even af. Alsof na de vakantie de wereld vergaat.

Elk jaar hetzelfde
Vorig jaar heb ik daar weinig van gemerkt, maar toen was alles nog nieuw. Tegen de zomer was ik pas één maand in functie en zaten de dagen logischerwijs vol met kennismakingen en bezoeken aan verenigingen en organisaties. Maar zo ging het ook al tegen de Kerstvakantie. En nu weer dus…

Mooie resultaten
In mijn portefeuille kon ik nog enkele mooie successen boeken. Hoogtepunten zijn natuurlijk het plan met 2 fietsbruggen bij de rotonde Postweg-Heunweg, de overeenkomst met Zwaluw VFC voor nieuwbouw én de oplevering van 544 zonnepanelen op de sporthal Elzenburg. De 2 fietsbruggen zijn een geweldige stap voorwaarts voor een veilige fietsoversteek op deze locatie. Dankzij uitstekende samenwerking met mijn collega in Den Bosch en de provincie is het plan en financiële plaatje rond gekomen. Nu alle neuzen dezelfde kant op staan moet deze kruising in 2021 klaar zijn. Eenzelfde ambitieus tijdspad kent het plan voor nieuwbouw voor Zwaluw. Na jaren soebatten over verschillende plannen, ideeën en ambities, is er nu een knoop doorgehakt. Een concreet aanbod van de gemeente is gekoppeld aan een serieuze bijdrage van de club. Daardoor ontstaat nu deze prachtige kans om voor €2,7 miljoen een nieuw clubgebouw neer te zetten.

Een gat in de begroting?
Maar plannen maken en overeenkomsten sluiten is één ding. Ze moeten ook betaald kunnen worden. De kadernota 2020 liet zien dat dat prima kon. Tot er ook een meicirculaire van het Rijk kwam met de boodschap dat gemeenten minder geld krijgen. Een tegenvaller, maar niet onoverkomelijk. Richting de begroting 2020 zullen we kritisch moeten kijken naar alle uitgaven om een sluitende begroting af te leveren. Tegelijkertijd waarschuw ik ook voor te overhaast ingrijpen. We kennen de schommelbewegingen van het Rijk. Bovendien ben ik er trots op dat Vught in staat is een enorme financiële opgave voor de rijksinfrastructuur te leveren en tegelijkertijd nog flink op te plussen voor goede zorg (WMO en Jeugdzorg) én te investeren in lokale wensen zoals bijvoorbeeld Zwaluw en de Battle Axe in Cromvoirt. Deze balans moeten we vasthouden voor de echte begroting in november.

Maar niet alles gaat goed
Natuurlijk zijn er ook altijd dingen die niet gaan zoals je wilt. Zoals de Avulo, waar per 1 juli 35 vrijwilligers zijn gestopt. Heel triest, dat een intern conflict hier op uitdraait. En dan maakt het me niet uit aan wie dat ligt of wie er gelijk heeft, ik vind het triest dat zo’n mooie en enthousiaste lokale nieuwsgaring daarmee op losse schroeven komt te staan. Evenzo betreur ik het opnieuw oprakelen van het verleden rondom De Speeldoos. Waar twee vechten hebben er vast twee schuld, maar voor mij is er met het raadsbesluit van 18 april 2019 een streep onder het verleden gezet. Ik steek mijn energie nu liever in de gesprekken over nieuwe investeringen in renovatie of nieuwbouw van De Speeldoos. Daar zijn volgens mij verenigingen echt bij gebaat: een frisse, nieuwe, toekomstgerichte culturele voorziening in ons centrum.

Reces
Nu de basisscholen echt met vakantie zijn gegaan, neemt het aantal afspraken direct exponentieel af. Op kantoor kun je inmiddels al bijna een kanon afschieten. Een mooi moment om nog wat achterstallige zaken op te pakken, wat nieuwe ideeën uit te werken en om uit te rusten. Want wat blijkt? Na de vakantie draait de wereld gewoon door en wordt de draad weer opgepakt. Fijne vakantie!

2 reacties

 1. Even over het oprakelen van het verleden rondom de Speeldoos. Je kijkt liever vooruit. Dat je mensen onterecht beschadigd hebt, aantoonbare onwaarheden hebt verkondigd (salaris directeur versus die van de burgemeester), mensen hun baan hebben verloren,er geen programmering meer is voor het komende seizoen, laten we het er maar niet meer over hebben.
  Oh ja, de nieuwbouw; op het ene moment bestempeld als onzinnig dat dat de agenda de afgelopen jaren beïnvloed heeft en nu komt deze optie steeds vaker naar voren. Interessant in deze is dat een raadslid van GB liet weten dat professionele podiumkunsten moesten verdwijnen omdat een podium met verhoogd dak, dat voor professionele podiumkunsten noodzakelijk is, veel te veel kosten met zich mee zou brengen. Dit zou al langere tijd bekend zijn??
  Op weg naar een frisse nieuwe voorziening want het verleden was immers niet fris of toekomstgericht. Verschuil je vooral achter de besluiten van de Raad en ga een echte discussie uit de weg hoe deze discussie gevoed en tot stand gekomen is. Dit treft ook jouw handelen.
  Toine, een verschrikkelijk teleurstellende houding voor een echte sociaal democraat, maar daar zul je het ook wel niet mee eens zijn.

 2. Hoi Michel,
  Late reactie. Excuses, maar ik heb echt reces gehad en jouw reactie nog niet gezien.
  Ik ga altijd graag de discussie aan en ik ben het niet eens met diverse zaken die je stelt. Ik denk alleen niet dat we daar op deze plek uit gaan komen. Zoals ik je begin dit jaar en vlak voor de zomer al heb gezegd, lijkt het me waardevoller om eens samen terug te blikken dan om dat via social media en kranten te (blijven) doen.
  Groeten,
  Toine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

https://www.headphonage.com/