Klaar voor een nieuwe start

De verkiezingen zijn geweest, de formatie is afgerond en het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ is aangenomen. Daarmee heeft de nieuwe gemeente Vught nu ook een vernieuwde gemeenteraad en een nieuw college. Ik ben er trots op dat ik daar opnieuw deel van mag uitmaken.

Een nieuwe coalitie
Met de samenvoeging van de dorpen Vught, Helvoirt en Cromvoirt, staat de nieuwe gemeente voor nieuwe uitdagingen. Harmonisatie van beleid, het samen één gemeente gaan vormen zonder verlies van eigen identiteit en het waarmaken van hoge verwachtingen over een nieuwe bestuurscultuur. Maar natuurlijk ook inhoudelijke uitdagingen. De uitslag van de verkiezingen opende daarvoor een nieuwe deur: groener en progressiever. Niet langer vormde Gemeentebelangen en VVD samen een meerderheid. Op basis van programmatische wensen, heeft PvdA-GroenLinks daarom gekozen voor een nieuwe samenwerking. Vanuit collegialiteit had ik daar wel loyaliteitsproblemen mee (je hebt immers toch 2,5 jaar intensief samengewerkt), maar vanuit inhoud is dit een goede keuze. De nieuwe coalitie van D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA biedt meer ruimte voor de wensen op de woningmarkt en rondom energie en klimaat. Ik zie alle belangrijke verkiezingsbeloften van PvdA-GroenLinks dan ook terugkomen in het coalitieakkoord.

Dat is wel even wennen
Natuurlijk doet zo’n nieuwe samenstelling ook even pijn. Dat kan bijna niet anders na de afgelopen periode waarin de kloof tussen coalitie en oppositie extra werd uitvergroot door beide kanten. Een nieuwe coalitie met twee voormalige coalitiepartijen en twee voormalige oppositiepartijen, is even zoeken. En dat geldt natuurlijk ook voor Gemeentebelangen, die na jaren in de coalitie nu plots in de oppositie mag plaatsnemen. Hoewel ik mijn acht jaren in de oppositie (2010-2018) ook niet heel leuk vond, vind ik het wel voor elke partij en raadslid gezond om die kant ook eens te ervaren. Maar het is wrang voor Gemeentebelangen dat ze (ten onrechte) verwijten krijgen van belangengroepen dat het belangrijke verkiezingsitem N65 een ‘GB-plan’ zou zijn geweest, waar de kiezer ze op moest afrekenen. Terwijl het plan door een ruime meerderheid in de raad is gesteund en nu alsnog gecontinueerd wordt door de nieuwe coalitie. Waar tevens afgelopen week nog een zeer gekleurde en eenzijdige uitzending van De Hofbar aan werd gewijd.

De discussie over de N65
Dat de N65 een lastig punt zou blijven, wist iedereen toen de onderhandelingen begonnen. De bestemmingsplannen voor Vught en voor Helvoirt waren immers al halverwege 2020 definitief vastgesteld. De besluitvorming was daarmee al afgerond. Dat direct daarna de aanbesteding is opgestart, is besproken en heeft uitgebreid in de krant gestaan. Dat vervolgens ook de betaling van de gemeentelijke bijdrage zou plaatsvinden, was eveneens bekend. En inhoudelijk ligt dit dossier voor bij de Raad van State. Dat is niet het moment om alles nogmaals over te doen, met het risico ook alles wat verworven is te kunnen verliezen. Dat dit zorgt voor teleurgestelde kiezers is begrijpelijk. Maar we moeten niet vergeten dat er voor én na de verkiezingen een ruime meerderheid was én is die vóór de plannen N65 heeft gestemd. Daar gaat ook De Hofbar in de uitzending in alle gemak aan voorbij.

Speerpunt van de coalitie
Het belangrijkste speerpunt van de nieuwe coalitie is een nieuwe open en transparante bestuurscultuur en betere burgerparticipatie. Zo’n start met de N65 is dan lastig. Maar het is een illusie om te denken dat we daar niet vaker ons hoofd gaan stoten. De ambitie en oprechte wil is om dit beter te doen, maar de realiteit is weerbarstig. Soms schaadt transparantie ook de belangen van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat er een rechtszaak loopt. Soms worden er simpelweg andere afwegingen gemaakt en zijn inwoners toch teleurgesteld. Eerder betrekken en keuzes beter beargumenteren, neemt niet altijd het gevoel van ontevredenheid weg als je niet helemaal krijgt wat je zou willen. Dat vraagt de komende jaren nog veel inspanning. Met vallen en opstaan.

Mijn vernieuwde portefeuille
Zelf heb ik ook diverse dossiers waar veel inwoners belang aan (zouden moeten) hechten om vroegtijdig mee te praten. Dan denk ik met name aan de geweldige opgave om ons energieverbruik te verminderen en meer schone energie op te wekken. Maar ook aan goede zorg en een financieel vangnet. Want de komende jaren mag ik me weer meer gaan bezighouden met het sociaal domein. Naast mijn oude portefeuilles openbare ruimte, water en groen, energie en klimaat en cultuur, krijg ik nu ook zorg en ondersteuning (Wmo), gezondheid en bewegen, werk en inkomen, minima en schulden, ouderen, subsidies en accommodatiebeleid onder mijn hoede. Een mooie uitdaging waar ik graag mee aan de slag ga!

3 reacties

  1. Dat is een flinke portefeuille met veel uitdagingen, Toine, heel veel succes in deze nieuwe periode!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

https://www.headphonage.com/