Coalitie toont nieuwe profiel in begroting 2019

Donderdag 27 september presenteerde ik de begroting 2019. In deze begroting zijn de wensen uit het coalitieakkoord opgenomen en voor zover noodzakelijk financieel vertaald. Dat betekent extra geld voor de N65, energietransitie, klimaatadaptatie, ondersteuning burgerparticipatie etc. Een mooi resultaat na de eerste 100 dagen van deze nieuwe coalitie.

100 dagen
Eerder blikte ik al kort terug na mijn eerste maand als wethouder. Nu zijn de 100 dagen die je krijgt om je in te werken en een profiel op te bouwen voorbij. En moet dus ook duidelijk worden hoe ik het verschil wil maken. Eerder schreef ik ook al dat ik direct aan de slag mocht met twee ‘hoofdpijndossiers’: de beuk op het Maurickplein en Theater De Speeldoos. Daar kom ik op een later moment graag uitgebreider op terug. Maar voor een groot deel is de deelname aan het college ook terug te zien in deze begroting.

Meer geld voor rijksinfrastructuur
De N65 en het spoor (PHS) krijgen de hoogste prioriteit van de coalitie. Tijdens de verkiezingscampagne heb ik me ook sterk gemaakt voor betere oplossingen voor én afstemming met inwoners. De relaties met de belangenorganisaties zijn daarom aangetrokken. Ik hoor daarover ook goede reacties op de inzet van collega-wethouder Van Woesik. Voor de N65 laat de begroting zien dat de wens om te optimaliseren echt ernst is. We weten nog niet wat dit gaat kosten, maar nu wordt er reeds €7,5 miljoen extra vrijgemaakt om dit te betalen. Het gaat dan om de wens om nog twee extra verdiepte kruisingen te realiseren bij de Vijverbosweg-Boslaan en bij Helvoirt en om in Vught de gehele N65 verdiept aan te leggen. Daarnaast gaan we in 2019 reeds ruim 28 miljoen betalen voor onze bijdrage aan de rijksinfrastructuur.

Meer geld voor energie en klimaat
Mijn persoonlijke ambitie ligt bij een versterking van het groen-, energie- en klimaatbeleid. In de begroting is daar ook extra ruimte voor vrijgemaakt. Extra geld voor energiebestemmingsplannen, voor capaciteit voor het opstellen van energiebeleid en klimaatadaptatiebeleid in 2019, voor het versneld vervangen van alle openbare verlichting door LED en het investeren in zo’n 1.400 zonnepanelen op de locatie Elzenburg. In 2019 wil ik samen met inwoners, ondernemers en organisaties onze ambities voor energie en klimaat vertalen in een beleidsplan met uitvoeringsprogramma. Zodat we stap voor stap Vught duurzamer kunnen maken.

Andere beleidsvoornemens
Maar er zijn meer goede voornemens in de begroting opgenomen. Zoals extra geld voor de bedrijfscontactfunctionaris als schakel tussen de gemeente en ondernemers, of zoals het extra budget voor een verlenging van de inzet voor erfgoed en toerisme. Maar ook extra investeringen in 2019 voor goede jeugdzorg. En natuurlijk de extra middelen voor communicatie om de gewenste verbetering van de burgerparticipatie te realiseren. Doel is om inwoners eerder te betrekken bij projecten die hen aangaan, daarmee de aanwezige kennis te benutten en te zorgen voor draagvlak voor oplossingen. En dit kan allemaal zonder te bezuinigen op het hoge voorzieningenniveau in Vught en zelfs met een beperkte daling van de lokale lastendruk (met 0,5%).

En de betaalbare woningen dan?
Maar waar zijn die extra betaalbare woningen te vinden? De nieuwe coalitie sprak immers af om minimaal 40% betaalbaar te gaan bouwen. Dit wordt ook gerealiseerd, maar dat vraagt geen financiële vertaling in de begroting. Bij alle nieuwe projecten die worden gestart is er sprake van een evenwichtigere verdeling tussen betaalbaar, middenduur en duur bouwen. En daar pikt de gemeente wel een graantje van mee. Want de economie is booming. Maar dat betekent niet dat de gemeente moet opdraaien voor alle voorbereidende werkzaamheden van projecten van derden, terwijl de winst verdwijnt in de zakken van projectontwikkelaars. Daarom is het nieuwe beleidsvoornemen om alle kosten in rekening te brengen bij deze ontwikkelaars. Tenzij het college er vanwege het maatschappelijk belang vanaf wil zien. Bijvoorbeeld omdat er de gewenste betaalbare woningen worden gerealiseerd!

Ambities vertaald, nu uitvoeren!
Ik zie mijn ambities voor rijksinfrastructuur, betaalbaar wonen, ambitieus klimaatbeleid en sterk sociaal beleid hier duidelijk in terugkomen. Dat betekent dat de financiële kaders aanwezig zijn. Nu dit vertalen in echte klinkende resultaten voor Vught en Cromvoirt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

https://www.headphonage.com/