Wonen

Waar blijven de betaalbare woningen (en doorstroom)?

Er komen meer betaalbare woningen én we zetten in op doorstroom. Dat is de afspraak in de coalitie en daarmee een trendbreuk met het realiseren van vooral dure villa’s de afgelopen jaren. Tegelijkertijd worden er nu toch weer 15 geplande sociale huurwoningen op de locatie Molenven ingeruild voor 12 dure woningen. Wat is die belofte […]