Financiën

Geen paniek, ruime meerderheid voor begroting 2020

“Gaat de gemeente nu bezuinigen op …?” Verschillende inwoners en organisaties hebben me die vraag de laatste weken gesteld. En dat is niet vreemd, want er ligt immers een ombuigingsdocument op verzoek van de raad. Dat baart zorgen. Zeker ook als raadsfracties moord en brand schreeuwen over de financiën van de gemeente. Maar de realiteit […]

Van kadernota naar begroting: wensen, tegenvallers en lastige keuzes

Hij is er: de concept meerjarenbegroting 2020-2023. Een sluitende begroting zonder pijnlijke ingrepen. Geen eenvoudige opgave in tijden waarin gemeenten meer moeten uitgeven van extra taken én tegenvallers uit Den Haag mogen opvangen. Waarbij Vught ook nog flink in de buidel moet tasten voor de N65 en het spoor. De komende weken zal de gemeenteraad […]

Coalitie toont nieuwe profiel in begroting 2019

Donderdag 27 september presenteerde ik de begroting 2019. In deze begroting zijn de wensen uit het coalitieakkoord opgenomen en voor zover noodzakelijk financieel vertaald. Dat betekent extra geld voor de N65, energietransitie, klimaatadaptatie, ondersteuning burgerparticipatie etc. Een mooi resultaat na de eerste 100 dagen van deze nieuwe coalitie.

Midden in de P&C cyclus

Donderdag 14 juni mocht ik voor het eerst aan de bak als wethouder financiën bij de behandeling van de jaarrekening 2017, Burap-I en kadernota. Nog een beetje onwennig aan de andere kant van de tafel bij het college. Vooral ook omdat ik natuurlijk nog niet betrokken was geweest bij het opstellen van deze voorstellen.