Energie/klimaat

Van de Regionale naar een Vughtse Energiestrategie

Toen mijn agenda bij de start van de lockdown geheel werd leeg geveegd, baalde ik van het uitstel van de gesprekken over grootschalige energieopwekking. Deze zouden namelijk in maart/april gaan plaatsvinden. Want ook in Vught gaan er zonnevelden en/of windmolens komen om ons in de toekomst van stroom te voorzien. Maar waar? En onder welke […]

Hoe gaat Vught om met klimaatverandering?

In de laatste raadsvergadering van 2019 werd de Nota ‘Vught klimaatadaptief’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Ik ben heel blij met deze raadsbrede steun voor deze belofte uit het coalitieakkoord. Want het gaat om een belangrijke vraag: Hoe gaan wij om met extremere weersomstandigheden?

Duurzaam ondernemen: van themabijeenkomst naar actie

Toen de Ondernemerskamer Vught (OKV) met het verzoek kwam om een themabijeenkomst ‘duurzaam ondernemen’ te organiseren, hoefde ik niet lang na te denken. Deze kans wilde ik direct met beide handen aangrijpen. Want dit past helemaal bij de ambities van het coalitieakkoord én hier is nog een grote slag te slaan in Vught. Dus was […]

Samen Slim Rijden van start: elektrisch rijden voor alle Vughtenaren

Het eerste wat ik perse wilde toen ik vorig jaar wethouder werd, was zelf een elektrische auto rijden. Want een wethouder energie & klimaat kan natuurlijk niet in een auto op fossiele brandstoffen rijden. Dus rijd ik nu een klein jaar een prachtige Nissan Leaf. Maar als ik nu opnieuw zou moeten kiezen, zou ik […]

De kop is eraf: op naar een ambitieus lokaal klimaatbeleid

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik me als wethouder vooral hard wil maken voor het thema energie & klimaat. Superenthousiast ben ik dan ook over de recente bewonersavonden over klimaatverandering en -adaptatie. Een mooie start om samen met de inwoners ambitieus beleid te maken.

Zonnepanelen op de Martinihal

Maandag 15 oktober mocht ik symbolisch het eerste zonnepaneel op het dak van de Martinihal leggen. In totaal komen er 400 op het dak te liggen. Tegelijkertijd worden alle lampen in de sporthal vervangen door led-verlichting. Een mooie stap om het energieverbruik van de gemeente duurzamer te maken. Dat er nog maar vele mogen volgen!

Goede voorbeeld: elektrisch rijden

Toen de kans om daadwerkelijk wethouder te worden steeds groter werd, was mijn eerste voornemen om zelf een 100% elektrische auto aan te schaffen. Zeker met energie & klimaat in mijn portefeuille, vond ik dat ik niet kon rondrijden in een diesel- of benzineauto. Gisteren kon ik dit voornemen realiseren en mocht ik mijn nieuwe […]

Duurzame excursie: leren met en van de buren

Vrijdag 29 juni mocht ik op excursie naar het centrum voor duurzaamheid De Knop in Geldermalsen. Vanuit Brabant Woont Slim – de regionale samenwerking voor verduurzaming van woningen in Noordoost Brabant – was dit bezoek aan de buurregio georganiseerd. Helaas ging naast een afvaardiging uit Vught alleen een delegatie uit Haaren mee. Wel een mooie […]

https://www.headphonage.com/