Over de worsteling met burgerparticipatie in #Vught. Slechte en goede voorbeelden, oprichting van Vught Participeert, lessen uit het verleden en goede voornemens voor 2020. https://t.co/EMaraeFvEq

Goede infoavond gehad over de Regionale Energiestrategie (RES). Komend voorjaar stellen we met de regio de opgave voor 2030 vast. Komend jaar gaan we samen met onze inwoners onze bijdrage invullen voor #Vught. Onze grootste uitdaging voor de komende jaren!

Aanstaande zaterdag: nieuwjaarsborrel in café Oud Zuid #Vught. Iedereen van harte welkom met ons het glas te heffen op het (verkiezings)jaar 2020!

Load More...