Begroting 2021: Huishoudboekje op orde voor komst Helvoirt

De laatste begroting van deze bestuursperiode laat een klein overschot zien. Geen slecht resultaat met alle investeringen die worden gedaan én gezien de financiële omstandigheden bij alle gemeenten. Toch worden er graag – ten onrechte – kwalificaties aan gegeven als: we gaan failliet, Italiaanse toestanden, straks komen we onder toezicht, broekriem stevig aantrekken en bezuinigen. Onnodig! Voorzichtigheid is geboden, maar we laten ons niet gek maken.

Financiële positie Nederlandse gemeenten onder druk
Wie de laatste jaren zoekt op gemeenten en financiën, leest vooral over oplopende tekorten en te weinig middelen van het Rijk. Al vóór corona hadden 265 van de 355 gemeenten een tekort op de begroting. Vught wist steeds een sluitende begroting te presenteren, die zonder problemen werd geaccepteerd door onze toezichthouder: de provincie. Toch baart de financiën van gemeenten zorgen. Niet voor niets werd de motie ‘Eerlijke financiële verhoudingen’ met 100% van de stemmen aangenomen op de laatste ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Terecht, want het Rijk geeft gemeenten stelselmatig te weinig geld om de taken uit te voeren. Bijvoorbeeld voor de Jeugdzorg. Of nu weer voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.

Hoe staat Vught ervoor?
Ook Vught kan zeker meer middelen van het Rijk gebruiken voor de uitvoering van taken. Maar zo slecht staat Vught er toch niet voor. De nieuwe begroting sluit structureel met een plus van ruim 1,2 miljoen. Het weerstandsvermogen om nadelen op te vangen is ruim voldoende. Er zijn géén bezuinigingen nodig. Er zijn komend jaar géén lastenverhogingen. En er is wél ruimte voor investeringen in onderwijs, voorzieningen, zorg en infrastructuur. Ik ben er dan ook 100% van overtuigd, dat onze toezichthouder ook dit jaar – evenals vorige jaren – de begroting zal goedkeuren.

Kengetallen en normen
Toch is er ook voorzichtigheid geboden. Verschillende fracties wijzen op de slechte kengetallen. Een schuldquote die oploopt naar 158% en een solvabiliteit van slechts 16%. Maar waar sommige raadsleden dat zien als harde normen waarbij de gemeente de fout in gaat, is dat absoluut niet waar. Kengetallen zijn bedoeld als hulpmiddel en zeker niet zaligmakend. Er zijn tal van gemeenten die qua kengetallen er beter voorstaan als Vught, maar nu wel miljoenen moeten bezuinigen op voorzieningen en zorg. Ik zorg er liever voor dat ik elke maand mijn verplichtingen kan betalen en dat kan de gemeente Vught.

Investeren in de rijksinfrastructuur
En feitelijk staat Vught er niet slecht voor. Maar wij leveren een bovengemiddelde inspanning om ineens bij te dragen aan een verdiepte N65 met ongelijkvloerse kruisingen én een verdiept spoor. Zonder deze uitgaven, was er in Vught sprake van een schuldpositie onder de 100% en een solvabiliteit van circa 40%. En dat zijn hele goede cijfers. Maar we steken ons bewust in de schulden voor de rijksinfra. Iets waar alle partijen de afgelopen jaren bewust voor gekozen hebben én waarmee we een lange termijninvestering voor Vught doen. Veiligere oversteken voor fietsers en voetgangers, lagere geluidsschermen en een verdiepte bak. Dat is een investering in de leefbaarheid voor onze gemeente. Andere gemeenten die nu moeten bezuinigen kijken met jaloezie naar ons, verbaast dat wij deze inspanning überhaupt kunnen leveren.

Huishoudboekje op orde
Vught neemt een ‘tophypotheek’ om een belangrijke investering mogelijk te maken. Tegelijkertijd blijft Vught investeren in onderwijs, voorzieningen en goede zorg. Dat D66, SP en CDA nu tegen deze begroting stemmen vanwege financiële risico’s, is jammerlijk. Vooral omdat we voorheen wel samen bewust hebben gekozen voor het investeren in rijksinfra. Maar het geeft te denken dat alle partijen – ook degene die roepen dat Vught financieel ten onder gaat – wel in hun verkiezingsprogramma een reeks nieuwe wensen heeft opgenomen. En dat kan niet. Wie roept dat we financieel ten onder gaan, moet zelf ook met bezuinigingsvoorstellen komen. Of zouden andere partijen toch zien dat de soep niet zo heet gegeten wordt? Dat het huishoudboekje van Vught eigenlijk nog prima op orde is? En dat we klaar staan om na 1 januari met een gezonde basis door te gaan met een nieuwe gemeente Vught? Want zo is het wel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *