Akkoord over nieuwbouw De Speeldoos

De Speeldoos is al jarenlang een slepende discussie in Vught. Ik weet niet beter dan dat het al speelde voor ik raadslid werd in 2006. Toch dacht ik als nieuwe wethouder cultuur in 2018 dit probleem wel even op te kunnen lossen. Daar heb ik me op verkeken. Des te mooier om aan het einde van mijn eerste termijn als wethouder alsnog een doorbraak te kunnen realiseren.

Samenwerken aan nieuwbouw
Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, is de deal tussen college en bestuur van De Speeldoos bekrachtigd. Een deal waarin is afgesproken dat er samen een plan wordt gemaakt om een nieuw sociaal cultureel centrum te bouwen op de huidige locatie van De Speeldoos. Hiermee moet het huidige sterk verouderde theater worden vervangen door een nieuw centrum primair geschikt voor culturele activiteiten van amateurverenigingen en voor muziek-, dans- en musicallessen. En met een vlakke vloerzaal inclusief uitschuiftribune met 250 zitplaatsen en kwalitatieve voorzieningen voor een podiumfunctie. Tegelijkertijd krijgt De Speeldoos de financiƫle middelen om de activiteiten komend jaar voort te kunnen zetten.

Streep onder het verleden
Deze overeenkomst is een grote doorbraak. De relatie tussen De Speeldoos en de gemeente kent veel ups en downs. Mislukte gesprekken over het gebouw, discussies over subsidieverantwoording en onenigheid over bestedingen. Al die jaren hebben tal van overleggen, externe onderzoeken en rechtszaken dat niet kunnen oplossen. Vanaf 2016 is de relatie steeds verder bekoelt, met als dieptepunt het unaniem opzeggen van het vertrouwen in bestuur en directie van De Speeldoos door de gemeenteraad in december 2018. Dit slepende en etterende proces van discussie laten beide partijen nu achter zich, om zich te kunnen richten op een oplossing voor de toekomst. Dat is winst!

Zoeken naar een oplossing
Belangrijk dat gemeente en Speeldoos elkaar nu alsnog hebben gevonden, ook na de helaas mislukte gesprekken tot overname van vorig jaar. Daarbij hielp erg mee, dat de bestuursvoorzitter en ik hadden afgesproken elkaar niet te verrassen en niet ruziƫnd over straat te gaan. Ook al waren we het inhoudelijk oneens. Waarmee er ruimte bleef om te zoeken naar een gemeenschappelijke oplossing. Want het alternatief zou voor beide partijen slecht zijn. De Speeldoos kan als eigenaar van grond en gebouw natuurlijk beschikken over de grond. Maar zonder geld voor renovatie van het sterk verouderde gebouw, zou alleen verkoop aan een ontwikkelaar resten. Resultaat; een zak geld, maar geen locatie voor cultuurbeoefening meer. Voor de gemeente zou dat ook het slechtste resultaat zijn geweest. Alle gebruikers op straat, waarbij er snel gezocht had moeten worden naar een nieuw onderdak voor cultuur. Daarom was het voor beide partijen gewenst om alsnog een oplossing te bereiken. Maar de echte winnaars van deze deal, zijn natuurlijk de verenigingen en organisaties. Zij kunnen hun activiteiten zoals gewenst voortzetten en uitkijken naar een nieuw cultureel centrum voor de komende 40 jaar.

Trots
Ik ben trots op dit resultaat. De jarenlange discussies kennen alleen verliezers. Bestuurders die zich beschadigd voelen, medewerkers die onzeker zijn over hun baan en gebruikers die duidelijkheid willen hebben over hun ruimtes. Nu laten we deze onvrede en onduidelijkheid achter ons en richten we ons op de toekomst. Met duidelijke piketpalen voor een nieuw plan. Samen met gebruikers moet er voor 1 juli een businesscase voor nieuwbouw liggen. Ik ben vol vertrouwen dat dit echt gaat lukken. En hoop natuurlijk ook dat ik daar na de verkiezingen als wethouder aan verder mee mag bouwen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *