Teleurstellend eindresultaat De Koepel

Het verkavelingsplan voor De Koepel is ongewijzigd aangenomen door de coalitie. Ook de laatste pogingen om toch minimaal de cultuur-historische groenstructuren van het gebied te behouden, kreeg geen gehoor. GB, VVD en D66 waren duidelijk: geld verdienen! Verder lezen »

Geen steun voor daadwerkelijke investering zonne-energie

Het idee is simpel: nu investeren in zonne-energie op gemeentelijke accommodaties, levert een structurele besparing op de energierekening op. En dus geld op de begroting dat besteed kan worden aan andere doelen.

Financiële prognose laat overschot zien
In de 2e Bestuursrapportage (Burap II-2012) stevent Vught volgens de prognose op een overschot van bijna 6 ton af dit jaar. En dat terwijl 2012 volgens de begroting zou worden afgesloten met een verlies. Een flink voordeel dus. Voor PvdA-GroenLinks reden om na te denken over slimme investeringen, wetende dat er financieel nog zware tijden op de gemeente afkomen.

Incidenteel investeren, structureel voordeel
Daarom nu incidenteel geld investeren om daar structureel voordeel mee te behalen. Concreter gezegd: nu direct € 200.000,- besteden aan zonne-energie op gemeentelijke accommodaties. En dat loont echt. De gemeente geeft in 2013 al € 180.000,- uit alleen aan het gemeentekantoor, raadshuis en de BOR, laat staan als daar alle sociaal-culturele en sportacccommodaties bijgerekend worden.

Hoe groot is het voordeel dan?
Dat is lastig te zeggen, omdat dit afhankelijk is van het maatwerk: zonnestroom of zonnewarmte, op welk dak, welk systeem etc. Ruwweg kan gesteld worden dat als Vught € 200.000,- zou investeren in zonnestroom, dit jaarlijks een rendement van ruim 100.000 kwh zou opleveren. En dat jarenlang, aangezien de huidige systemen een goed rendement voor zeker 25 tot 45 jaar bieden.

Doen dus!
De oproep te investeren in duurzaamheid is niet nieuw en ook door PvdA-GroenLinks al vaker gedaan. De oproep nu was om het echt te gaan doen. Nu investeren als gemeente is een verstandige investering in de toekomst. Zeker als je dat kan doen met geld wat je een half jaar geleden nog dacht niet te hebben, omdat je wat meevallers hebt. Daarnaast is het belangrijk om als gemeente ook het goede voorbeeld te geven, wanneer je van de burgers verwacht dat ze met duurzaamheidsinitiatieven komen.

Hap-snap
Het voorstel kreeg echter geen steun in de Vughtse raad. Alleen de SP was positief. De meeste fracties waren bang om te investeren met geld dat er mogelijk op 31 december toch niet is. Bijzonder, want als een prognose een negatief resultaat laat zien moet er meteen actie ondernomen worden. Maar bij een positief resultaat, mag dat zeker niet. Meest kwetsend was de reactie van D66 die het een hap-snap voorstel noemt, waar niet over nagedacht is en in ‘n uurtje in elkaar geflansd. Buiten het feit dat dat pertinent onjuist is, is het opvallend dat dit commentaar juist van de ‘koning hap-snap-voorstellen’ komt.

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks heeft al vaak commentaar geleverd op het ad hoc besluiten over met name duurzaamheid. Daarbij ontbreekt het vooral aan een lange termijn visie waar in stappen naartoe wordt gewerkt. Zoals eerder aangekondigt komt PvdA-GroenLinks daarom zelf met een initiatiefvoorstel. Deze zal voor de zomer worden aangeboden aan de Vughtse raad. Energiebeleid én de voorbeeldfunctie van de gemeente zal daar zeker onderdeel van uitmaken!

Krijgt het groen op De Koepel nog een kans?

In de commissie Ruimte afgelopen donderdag blek dat als het aan de VVD ligt er gekapt mag gaan worden op De Koepel. En ook van GB lijkt er weinig te verwachten om het groene karakter te behouden. Maar wat doet de laatste coalitiepartij D66? Verder lezen »

Opengebroken straten en nieuwe riolen: beter plannen = minder problemen

Vught wordt al jaren ‘geteisterd’ door opengebroken straten. Opgeteld met het vele eenrichtingsverkeer, is dat een bron van ergernis voor veel inwoners én raadsleden. Gisteravond werd de raad geïnformeerd over het hoe en waarom. Verder lezen »

Rondrit spoorproblematiek met fracties uit de regio

Een rondrit langs een geplande geluidswal, een kruising van spoor en rijksweg en een dubbele spoorwegovergang. Op initiatief van PvdA-GroenLinks Vugth trokken afgelopen zaterdag PvdA en GroenLinks raadsleden uit de regio langs het spoor om samen de problematiek te bespreken en zien. En om de krachten te bundelen voor een oplossing. Verder lezen »

“Herkent u dit… armoede”: een opdracht voor iedereen

Afgelopen donderdag vond ik theater De Speeldoos de avond “Herkent u dit… armoede” plaats. Om armoede in Vught bij een breder publiek te herkennen en erkennen. En om iedereen met een opdracht naar huis te sturen: armoedebestrijding is een taak van ons allemaal. Verder lezen »

Raadsvergadering: regionaal samenwerken ja, fuseren nee

Gisteravond heeft de Vughtse raad op initiatief van PvdA-GroenLinks zich eindelijk helder uitgesproken over regionale samenwerking. In een motie zijn de kaders vastgelegd voor toekomstige samenwerking. Centraal staat samenwerking als versterking, maar met behoud van de autonomie van Vught. Verder lezen »

Raadsvergadering: gebrek aan visie is zwakte van begroting 2013

Een raadsvergadering over de begroting 2013, zonder een woord van de oppositie over de begroting zelf. Althans dat stellen de coalitiepartijen GB, VVD en D66. En wie dat geloofd, heeft er duidelijk niets van begrepen. Verder lezen »

Realisatie scholencluster Vught-Zuid nog geen gelopen race

Gisteravond presenteerde het schoolbestuur van De Leijestroom haar ideeën over het scholencluster Vught-Zuid. Twee conclusies: 1. de voortgang loopt niet gesmeerd en 2. de school wil niet op locatie Elzenburg. Waar diverse fracties verbazend fel op reageerden. Verder lezen »

Coalitie moet bouwplan De Koepel nogmaals kritisch bekijken

Afgelopen zondag nodigde de Natuur- en Milieugroep Vught iedereen uit voor de presentatie van een alternatief bouwplan voor De Koepel. Een plan met veel meer waardering voor de groene omgeving en de historische structuren. De grote opkomst toonde vooral de onvrede over het plan van de coalitie aan. Verder lezen »