Politiek actief

In 2002 heeft Toine na de val van het kabinet Balkenende I zijn sympathie voor GroenLinks omgezet in een lidmaatschap. Hoewel al langer sympathisant en kiezer, wilde hij dat ook omzetten in tastbare steun en later in een actief lidmaatschap. Redenen om uiteindelijk te kiezen voor een lidmaatschap van GroenLinks waren:

- Sociaal: GroenLinks staat voor een samenleving waar iedereen in moet kunnen meedoen.
- Internationaal: Voor GroenLinks eindigt de wereld niet bij de grenzen van Nederland of van Europa. Besluiten die hier worden genomen, kunnen gevolgen hebben voor ontwikkelingen elders.
- Tolerant/vrijzinnig: GroenLinks staat voor een tolerante samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder daar door anderen op te worden aangekeken. Iedereen moet zichzelf zo goed mogelijk kunnen ontplooien op zijn/haar eigen wijze.
- Groen: GroenLinks heeft – meer dan welke andere partij ook – aandacht voor en goede ideeën over hoe om te gaan met onze leefomgeving.

Toine wilde niet passief lid zijn – zoals misschien wel de meeste leden van politieke partijen – maar actief betrokken zijn bij de partij. Daarom is hij lokaal, bij DWARS en bij GroenLinks actief geworden.

Lokaal
Aangezien er in 2002 nog geen Vughtse afdeling van GroenLinks bestond, viel hij onder de afdeling Den Bosch. Nadat Toine bij een van de algemene ledenvergaderingen in Den Bosch was gaan kijken, werd hij in 2004 lid van de permanente activiteiten- en campagnecommissie. Eind 2004 werd hij benadert door het bestuur van Progressief Vught, dat van plan was om een Vughtse afdeling van GroenLinks op te richten (zo’n 80 a 90 procent van de leden van progressief Vught was tevens GroenLinks lid). Begin 2005 was Toine bij de oprichtingsvergadering van GroenLinks Vught en nam hij zitting in de oprichtingscommissie, wat later het eerste bestuur werd. GroenLinks was – net als ‘voorganger’ Progressief Vught – onderdeel van het lokale samenwerkingsverband Vught Samen Anders (PvdA & GroenLinks). al snel werd Toine gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. In maart 2006 werd hij ook daadwerkelijk gekozen en werd met zijn 23 jaar het jongste raadslid in Vught ooit. Sinds de ledenvergadering van november 2008 is Vught Samen Anders omgedoopt in het samenwerkingsverband PvdA-GroenLinks.

DWARS – GroenLinkse jongerenorganisatie
Eind december 2005 werd Toine gekozen in het eerste landelijke bestuur van DWARS (voorheen had DWARS een coördinerend orgaan). Van januari 2006 tot het voorjaar van 2007 was hij bestuurslid activiteiten. Tevens was hij interim-penningmeester, een functie die hij vervolgens nog formeel bekleedde tot het najaar van 2007. Na zijn bestuursfunctie heeft Toine zich nog ingezet voor DWARS binnen de kandidatencommissie en verschillende kleine activiteiten.

GroenLinks
Toine’s landelijke activiteiten binnen GroenLinks hebben zich lange tijd beperkt tot het bezoeken van de congressen. Daarnaast is Toine vanuit DWARS betrokken geweest bij de commissie strategie van het Toekomstproject. Vanaf maart 2009 heeft Toine tijdelijk gewerkt voor de Europese fractie van GroenLinks. Eerst als medewerker voor de verkiezingscampagne, daarna als persoonlijk medewerker van Europarlementariër Marije Cornelissen. Van januari 2010 tot oktober 2012 is Toine bestuurslid Buitenland in het partijbestuur van GroenLinks. Daarna heeft hij de functie nog tot maart 2013 op interim-basis vervuld.