Regionale media

Vughts weekblad: Het Klaverblad
Vughtse radio-omroep: AVULO
Vughtse televisie: VTV
Vughtse nieuwswebsite: Linkpunt
Regionaal Dagblad: Brabants Dagblad
Regionale radio-omroep: Radio 8FM
Regionale televisie: Omroep Brabant