C.V.

Persoonlijke gegevens:

Naam: Van de Ven
Voornamen: Toine Onno Servy
Geboortedatum: 31 augustus 1982 te Vught
Burgerlijke staat: Gehuwd

Opleidingen:

September 2007 – Mei 2009
Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen; Faculteit der Managementwetenschappen; Master Human Geography (afstudeerrichting: Conflicts, Territories and Identities)
Masterthesis: “For a fairer, safer and more united world”. An explorative research of EU peace operations, 2002-2007.

September 2005 – Juni 2007
Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen; Faculteit der Managementwetenschappen; Master Politicologie (afstudeerrichting: Internationale Betrekkingen)
Masterthesis: Democratische dreigementen: liberale logica & culturele conflicten. Het gedrag van democratieën in conflictsituaties.

September 2004 – Januari 2006
Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen; Faculteit der Letteren; Master Geschiedenis (afstudeerrichting: Politieke Geschiedenis)
Masterthesis: Nieuwe kansen voor Vrede en Veiligheid. De herijking van het Nederlandse veiligheidsbeleid, 1989-1995.

November 2003 – Oktober 2006
Katholieke universiteit Nijmegen, Nijmegen; Faculteit der Managementwetenschappen; Instroomprogramma Politicologie

September 2001 – December 2004
Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen; Faculteit der Letteren; Bachelor Geschiedenis
Bachelorthesis: De Republiek der Verenigde Nederlanden op het internationale toneel, van het Twaalfjarig Bestand tot de vrede van Munster (1621-1648). De Staats-Franse militair-politieke diplomatieke betrekkingen en hun invloed op de internationale positie van de Republiek.

September 1995 – Juli 2001
Maurick College, Vught; VWO; Profiel: natuur & gezondheid; Examenvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde B1, Scheikunde 1, Natuurkunde 1, Biologie 2, Geschiedenis 2

Overige diploma’s:

2015 Foundation PRINCE2 Projectmanagement
2012 Cursus ‘Professioneel adviseren’ van Schouten en Nelissen
2001 Rijbevoegdheid B

Werkervaring:

Okt. 2014 - heden
Beleidsmedewerker werk en inkomen, gemeente Neder-Betuwe; Parttime gedetacheerd via JS Consultancy voor ondersteuning bij de invoering van de Participatiewet en zwangerschapsvervanging van de vaste beleidsmedewerker. Verantwoordelijk voor de volle breedte van werk, inkomen, minimabeleid en schuldhulpverlening.

Apr. 2014 – heden
Beleidsmedewerker Weener XL, gemeente ‘s-Hertogenbosch; Als beleidsmedewerker vanuit team Strategie & Beleid verantwoordelijk voor de beleidsterreinen inkomen, educatie/laagtaalvaardigheid en contactambtenaar van de cliëntenraad. Betrokken bij de beleidsontwikkeling en bestuurlijke besluitvorming voor de invoering van de Participatiewet. Coördineren en aansturen van multidisciplinaire teams bij projecten.

Mrt 2011 - Apr. 2014
Beleidsmedewerker gemeente ‘s-Hertogenbosch; Beleidsmedewerker bij de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken voor de beleidsterreinen inkomen, handhaving, zelfstandigen (Bbz), educatie/laagtaalvaardigheid en contactambtenaar Cliëntenraad.

Aug. 2009 – Dec. 2009
GroenLinks Europa (Brussel); Persoonlijk medewerker Europarlementariër Marije Cornelissen

Mrt. 2009 - Juni 2009
Secretariaatsmedewerker GroenLinks Europa (Brussel/Utrecht); Medewerker voor de Europese verkiezingscampagne

Nov. 2008 – Maart 2009
Stagair IKV Pax Christi; Werkgroep Nucleaire Ontwapening
Project: Campagne nucleaire ontwapening

Februari 2008 – September 2008
Stagiair Ministerie van Defensie; bestuursstaf, ressort Internationale Militaire Samenwerking (IMS), afdeling Militaire Diplomatieke Relaties (MDR)
Project: Evaluatie Militair Attaché Bestand 2008

Maart. 2006 – Heden
Raadslid gemeente Vught namens PvdA-GroenLinks (voorheen Vught Samen Anders)
Fractievoorzitter, technisch voorzitter commissie Ruime (2007-2014) en woordvoerder bestuur en samenlevingszaken (o.a. onderwijs, jeugd & jongeren, sport, cultuur, werk en inkomen etc.)

Augustus 2001 – Januari 2006
Toezichthouder zwembad en ijsbaan Sportiom ´s-Hertogenbosch

Mei 2001 – September 2002
Badtoezicht & evenementenbegeleiding bij Accomplu Vught

Nevenactiviteiten en hobby’s:

2010-2013 Bestuurslid Buitenland partijbestuur GroenLinks
2008-2010 Interim-voorzitter groepsbestuur Scouting Vught-Noord
2006-2008 Algemeen bestuurslid (meierijcommissie Lokale Agenda) Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM)
2007 Penningmeester DWARS landelijk – GroenLinkse jongerenorganisatie
2006-2007 Interim-penningmeester DWARS landelijk – GroenLinkse jongerenorganisatie
2006-2007 Bestuurslid activiteiten DWARS landelijk – GroenLinkse jongerenorganisatie
2005-2006 Algemeen bestuurslid GroenLinks afdeling Vught
2004-2005 Lid activiteiten- en campagnecommissie GroenLinks afdeling Den Bosch
2003-heden Teamleider begeleiding explorers (gemengd 14-18) Scouting Vught-Noord
2003-2006 PR-man Scouting Vught-Noord
2002 Lid GroenLinks
2001-heden Mede-oprichter en lid C.V. De Kaoter is veur Laoter
2001-2004 Oprichter en actief lid pivo’s (gemengd 18-23) Scouting Vught-Noord
2001-2010 Trainer Reddingsbrigade Nekton Vught
2001 Deelgenomen aan de International East-Siberian Expedition (IESE)
2000-2003 Trainer Onderwatersport Vereniging Ouwerkerk Vught
2000-heden Vrijwilliger Jeugd-Aktief Vught (2000-2002 groepsleiding, 2001-2007 bouwploeg, 2002 spelleiding, 2003-2007 themaspeler, 2007-2009 algemeen coördinator groep 7-8, 2010-heden groepleiding)
2000 Lid commissie jongerendiscussie Vught, Stichting Welzijn Vught
2000/2001 Lid Medezeggenschapsraad Maurick College Vught
1999/2000 Secretaris Leerlingenbestuur Maurick College Vught
1998/1999 Deelnemer Wereldjamboree te Chili, Zuid-Amerika
1998-2012 Leiding junior-welpen (jongens 7-9) Scouting Vught-Noord
1996-2010 Lid Reddingsbrigade Nekton Vught
1995-2006 Lid van Onderwatersport Vereniging Ouwerkerk Vught
1993-1996 Lid Zwemvereniging Nekton Vught
1990-heden Lid Scouting Vught-Noord