Nieuwe afspraken over activiteiten voor jongeren

Afgelopen zaterdag was ik weer op bezoek in bij de open inloopavond voor jongeren in De Gouden Zonne. Niet alleen om te kijken hoe het loopt in het nieuwe seizoen, maar ook om te praten over de gewijzigde prestatieafspraken.

In maart 2009 heeft de raad de visie voor het Vughts open jeugd- en jongerenwerk vastgesteld. Een van de belangrijkste onderdelen van deze visie was het maken van duidelijke afspraken met een de Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Vught (SOJJV). Deze organisatie van vrijwilligers voert een belangrijk deel van het gemeentelijk beleid uit: de open inloopavonden in De Gouden Zonne. De gemeente zag graag een bredere taak weggelegd voor SOJJV in de vorm van feesten, voorlichting en culturele activiteiten. Hierover zijn toen afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in prestatieafspraken.

Het afgelopen half jaar heeft SOJJV naast de twee open inloopavonden per week ook verschillende activiteiten georganiseerd. Soms met meer en soms met minder succes. Maar ondertussen werd duidelijk dat enkel het enthousiasme van vrijwilligers niet voldoende was om de redelijk zware belasting van 40 activiteiten (buiten de vakanties elke week één!) te kunnen dragen. Gedurende afgelopen half jaar heb ik daar ook al verschillende keren over gesproken met bestuursleden van SOJJV. Ik heb toen ook aangegeven dat ze dit met de wethouder moesten bespreken en daarbij niet alleen moesten zeggen wat niet lukte, maar vooral wat ze de gemeente wel kunnen bieden.  De afgesproken halfjaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken waren daar het ideale moment voor en naar ik heb begrepen heeft het bestuur van SOJJV dit ook gedaan. Het resultaat is nu dat de prestatieafspraken zijn gewijzigd en de 40 activiteiten per jaar worden overgedragen aan het professionele jongerenwerk, in Vught uitgevoerd door Welzijn Vught.  Dit tot tevredenheid van zowel SOJJV als Welzijn Vught.

Ik denk dat het goed is dat is gekeken of SOJJV de jongeren – die al de weg naar De Gouden Zonne kunnen vinden – een breder pakket kan aanbieden. Aan de andere kant, moeten we ook concluderen dat we taken, die ik beschouw als onderdeel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid, niet enkel kunnen afschuiven op vrijwilligers. Vrijwilligers werken hard, maar hebben naast hun hobby vanzelfsprekend nog andere verplichtingen. Daarom is professionele ondersteuning gewenst. Natuurlijk blijft het zaak om de vrijwilligers van SOJJV te betrekken bij de activiteiten die nu door Welzijn Vught worden georganiseerd, zeker omdat daar een deel van de jongeren getroffen kan worden. Het was dan ook goed om te horen dat SOJJV zich volkomen kan vinden in de wijziging van de prestatieafspraken en graag mee wil ondersteunen waar mogelijk.

De wijziging heeft wel een financieel nadeel… de middelen die SOJJV kreeg voor de activiteiten worden nu ook overgeheveld naar Welzijn Vught. Dat is op zich een logische redenering, maar het resterend subsidiebedrag dekt nu niet langer de jaarlijkse kosten van SOJJV. Aangezien de organisatie een gemeentelijke taak uitvoert – die anders ook door professionals uitgevoerd zou moeten worden – zal ik er bij de wethouder op aandringen om samen met het bestuur van SOJJV te zoeken naar oplossingen. De aanpassing van de prestatieafspraken komt donderdag 1 oktober in de commissie Samenleving en Bestuur aan de orde.

Laat een reactie achter

Jouw reactie