Meerderheid raad geen behoefte aan doelen duurzaamheidsbeleid

Wanneer je duurzaamheid als gemeenteraad belangrijk vindt, dan wacht je niet af maar stel je doelen om aan te werken. Tenminste, zo denkt PvdA-GroenLinks erover. Hiervoor kregen we echter maar weinig steun…

Waar willen we naartoe?
Na een veelbelovende duurzaamheidsparagraaf in het coalitieakkoord te hebben opgenomen, duurde het lang voordat concrete actie volgde. Inmiddels ligt er een notitie van het college en zijn op verschillende terreinen acties ingezet. Maar PvdA-GroenLinks mist nog steeds het doel dat bereikt moet worden. Wanneer bereiken we het streven om een klimaatneutrale gemeente te worden? Wat doen we ervoor? Wanneer is het zichtbaarder maken van het label ‘Millenniumgemeente’ een succes?

Ad hoc acties
Vragen waar ik nergens het antwoord op vind. Wel zie ik dat er in het nieuwe centrumplan bewust wordt gekozen voor LED-verlichting. Dat het jongerencentrum € 100.000,- voor duurzaamheidsmaatregelen krijgt (alleen vanwege een overschot in 2012?). En dat de gemeente een deelauto in gebruik heeft genomen en een laadpaal voor elektrische auto’s heeft geplaatst. Mooi, maar het grotere plaatje ontbreekt.

Meetbare lange termijndoelen gewenst
Reden voor PvdA-GroenLinks om na diverse malen tevergeefs aan het college vragen om doelen op te nemen bij de begroting, zelf met een initiatiefvoorstel te komen. In dit voorstel doet de fractie een voorstel voor drie meetbare lange termijndoelen op het gebied van energie, biodiversiteit en mobiliteit. Doelen die niet direct haalbaar zijn, maar waar in stappen naartoe gewerkt kan worden.

Afwachten op initiatief vanuit de samenleving
Tijdens de bespreking in de commissie van donderdag 10 oktober, bleek hier amper steun voor te zijn. De meeste fracties vonden het wel prima zo. Het college mag blijven ‘hobbyen’ zonder verdere kaders of doelen van de raad. En sommige partijen zagen zelfs nog liever dat de gemeente vooral afwacht tot er initiatief wordt genomen door groepen in de samenleving zelf. Zoals het recente initiatief VET Vught (Vughtse Energie Transitie).

Zelf doen én samen doen
PvdA-GroenLinks vindt initiatieven vanuit de samenleving zelf zéér waardevol. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar als de gemeenteraad duurzaamheid belangrijk vindt, dan kies je ervoor om niet af te wachten maar zelf actie te ondernemen. Want initiatieven uit de samenleving en initiatieven van de gemeente hoeven elkaar helemaal niet te bijten. Het kan elkaar prima aanvullen en versterken.

Kaders stellen om te controleren
GB, VVD, D66 en CDA gaven in de commissie aan geen behoefte te hebben aan ons initiatiefvoorstel. En dat is gek, want het voorstel gaat vooral over kaders stellen als raad. Zoals dat op vele andere terreinen wel gebeurt. We vragen niet om een papieren tijger, om uren ambtelijk inzet om beleidsplannen op te stellen of om opnieuw te beginnen… We vragen enkel om ons werk als raad serieus te doen!

Dit artikel verscheen eerder op www.PvdA-GL.nl

Laat een reactie achter

Jouw reactie