Discussie koopzondagen gaat om meer dan individuele vrijheid

Gemeenten mogen sinds juli 2013 zelf bepalen of winkels open mogen op zondag. Reden voor de VVD en D66 om direct na het reces een initiatiefvoorstel te presenteren om alles volledig vrij te geven. Individuele keuzevrijheid als kern van het voorstel. Maar daarmee slaan ze de plank mis.

Vrijheid, vrijheid, vrijheid
De onderbouwing van de VVD en D66 staat vol met verwijzingen naar ‘vrijheid’. Iedereen moet zijn eigen keuzes kunnen maken, ook op zondag. De ondernemer de keuzevrijheid om zijn winkel open te hebben. De bezoeker om op zondag naar de winkel te gaan. En ieder ander om dat vooral niet te doen. Maar zo simpel als de VVD en D66 het stellen, is dat niet. De vrijheid van de een, wordt beperkt door de vrijheid van anderen.

Bedoeling is om lokaal samen een afweging maken
Gemeenten dienen lokaal een eigen afweging te maken. Daarbij moeten lokale omstandigheden en belangen van alle partijen afgewogen worden. Iets wat de VVD en D66 niet doen in het initiatiefvoorstel. Participatie is niet nodig, omdat er zoveel verschillende meningen zijn. Daar worden we het toch niet over eens, aldus de VVD en D66. Zelfs al wil er één ondernemer open of slechts één Vughtenaar winkelen op zondag, dan moet dat kunnen.Een lokale afweging maken de VVD en D66 niet, omdat ze niets verplichten maar enkel de vrijheid geven om open te zijn. Terwijl nota bene het college juist wel bezig was om het draagvlak te polsen!

College bezig met eigen voorstel
In juni heeft de gemeenteraad al gesproken over de verandering van de wet over winkeltijden. Toen heeft een meerderheid het college verzocht om in afstemming van ondernemers, werknemers en omwonenden tot een voorstel te komen. En daar is het college mee bezig. Sterker nog, een concept-raadsvoorstel ligt aanstaande dinsdag in de vergadering van B&W voor. Een voorstel waar (hopelijk) wel rekening is gehouden met de participatieverordening om inspraak vast te leggen (wat de VVD en D66 normaal ook zo belangrijk vinden). Het is ook daarom verbazend dat de VVD en D66 dit voorstel niet konden afwachten.

Rol gemeente om algemeen belang te wegen
Ik ben persoonlijk niet principieel tegen zondagopenstelling of koopzondagen. Maar ik zie er weinig in om dit besluit enkel over te laten aan individuele ondernemers. Juist de gemeente dient hier een rol te spelen om belangen af te wegen en een keuze te maken in het algemeen belang. De kleine winkelier die niet 7 dagen per week open kan zijn. De supermarkten die dat graag wel willen. De werknemers die verplicht op zondag moeten werken. De omwonenden die overlast hebben van bevoorrading. De Vughtenaar die mogelijk op zondag anders elders naartoe gaat. Allemaal belangen. Alle reden om samen tot een afgewogen besluit te komen.

Liever kwaliteitsimpuls dan 52 zondagen
Terecht werd erop gewezen dat de huidige 12 koopzondagen veelal niet benut worden. Alleen supermarkten maken hier volop gebruik van. Liever dan 52 koopzondagen mogelijk maken, zie ik dat we afspraken maken om tot een kwaliteitsimpuls te komen. En dat betekent dat als er een koopzondag is, er ook verwacht mag worden dat de meeste winkels open zijn én er een activiteit te doen is. Een optreden of een activiteit, volle terrassen en winkelend publiek. De kans daarop is klein wanneer alle zondagen simpelweg worden vrijgegeven zonder nadere afspraken. Daarbij kan ik me trouwens ook voorstellen dat supermarkten en bouwmarkten wel wekelijks open mogen.

Voorstel college in oktober afwachten
Het initiatiefvoorstel van de VVD en D66 kreeg tijdens de commissie veel kritiek van de andere fracties. Zowel inhoudelijk als vanwege het gekozen proces. Uiteindelijk is het voorstel dan ook door de VVD en D66 zelf ingetrokken, in afwachting van het voorstel van het college. Ik ben benieuwd wat er daarbij uit het draagvlakonderzoek is gekomen en hoe dit door het college is vertaald in een voorstel. In ieder geval is vrijheid van het individu als argument onvoldoende om klakkeloos de zondagen vrij te geven.

Laat een reactie achter

Jouw reactie