Stuurgroep Meierij negeert sfeer in gemeenteraden

De samenwerking kan krachtig verder, zo concludeert de Stuurgroep van de Meierij na een reactie van de provincie. Maar daarmee negeren ze dat de gemeenteraden van de Meierijgemeenten niet zo eensgezind waren.

Brief Gedeputeerde Staten
Deze week reageerden Gedeputeerde Staten op een recent verschenen van rapport over bestuurskracht in Brabant van de adviescommissie Heijbregts. Voor de Meierij wordt een ambtelijke fusie tussen Vught, Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel een adequaat instrument genoemd. Maar – evenals de adviescommissie – sluiten Gedeputeerde staten een bestuurlijke fusie tot één gemeente op termijn niet uit.

Stuurgroep Meierij jubelt
Vandaag reageerde de Stuurgroep van de vier Meierijgemeenten met een persbericht op de brief van Gedeputeerde Staten. De reactie van de provincie is volgens de Stuurgroep in overeenstemming met alle raadsbesluiten. Oftewel de stappen voor verdere samenwerking kunnen krachtig worden voortgezet.

Maar dat is onterecht
Hiermee gaat de Stuurgroep voorbij aan de daadwerkelijke sfeer van alle vier de gemeenteraden. Zo eensgezind als de Stuurgroep lijkt te zijn om de vier ambtelijke organisaties van Vught, Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel te fuseren tot één organisatie, zo verdeeld zijn de raden. De raadsbesluiten in de verschillende gemeenten hebben middels moties en amendementen deze verdeeldheid ook meegekregen.

Raden Meierij verdeeld
In Vught mocht vooral het woord ambtelijke fusie niet in de mond genomen worden. En een bestuurlijke fusie (ook op termijn) is helemaal onbespreekbaar. In Boxtel en Sint-Michielsgestel lijkt de raad juist meer richting een bestuurlijke fusie te bewegen. In Gestel haalde een motie het op het nippertje niet, maar was er tijdens het debat wel een meerderheid. In Boxtel sprak een meerderheid van de raad zich uit voor een bestuurlijke fusie als stip op de horizon.

Mooi weer spelen
De Stuurgroep stapt stug verder richting één ambtelijke organisatie. Er wordt mooi weer gespeeld en de dillema’s van tegengestelde verwachtingen van gemeenteraden worden genegeerd. Daarmee lijkt het er niet op dat de Stuurgroep de moties en amendementen uit de raden serieus neemt. Want deze lijken bijna niet te verenigen in een bedrijfsplan. Hoe de Stuurgroep daar uiteindelijk mee om wil gaan, zal blijken als het concept-bedrijfsplan in het najaar verschijnt.

Laat een reactie achter

Jouw reactie