Herontwikkeling Stadhouderspark: snel geld ipv gewenste woningen

‘Gemeente en Bouwfonds trekken Stadhouderpark vlot’, jubelde het persbericht van 6 juni. Maar de minimale wijzigingen zijn onvoldoende, terwijl de boeteclausule de gemeente in staat stelt een betere deal af te dwingen. Alleen wil het college dat niet!

Bouw Stadhouderspark ligt stil
Tot nu toe is er op drie appartementencomplexen en enkele woningen na, weinig terecht gekomen van de realisatie van Stadhouderspark fase 1. De bouw ligt al jaren stil. Terwijl hier 190 woningen gerealiseerd mogen worden.

Boete wanneer de woningen er niet staan
Eigenlijk is het geen kwestie van mogen, maar van moeten. In het contract dat ontwikkelaar Bouwfonds met de gemeente heeft is de plicht opgenomen om de plannen te realiseren en anders gaat er een boeteclausule lopen. Officieel € 25.000,- per kalenderdag dat de bouw niet af is! En deze datum is reeds in april 2012 gepasseerd.

Wisselgeld voor optimalisatie
Inmiddels staat de teller van de boete dus al op ruim € 10 miljoen! Daarbij wordt wel gesteld dat dit bedrag waarschijnlijk nooit geind zal worden. Gezien de andere economische tijden zal een rechter de boete waarschijnlijk verlagen. Desondanks blijft het een getekend contract, waar Bouwfonds destijds bewust een handtekening onder heeft gezet. De gemeente staat daarom sterk bij onderhandelingen over herontwikkeling.

PvdA-GroenLinks vraagt andere prijsklasse woningen
Eerder heeft PvdA-GroenLinks al aangegeven bereidt te zijn om mee te denken over een herontwikkeling, wanneer er een ander segment gebouwd zou worden. Want eerder heeft het college al de geplande woningen Stadhouderspark fase 2 en 3 doorgeschoven tot na 2020. Daar zouden meer betaalbare woningen gebouwd worden. Daarnaast zijn in heel Vught de laatste drie jaar betaalbare woningen weggestreept uit de plannen. Alle reden om bij een herontwikkeling te vragen om een flink segment betaalbare woningen!

College kiest niet voor betaalbaar
Toch kiest het college ervoor om het dure segment nog de boventoon te laten voeren. Het aantal dure woningen worden minimaal vermindert van 70% naar maximaal 60%. En voor de betaalbare woningen is gekozen voor een te smalle bandbreedte van 15-22% in plaats van de eerdere 16%. Bij een eerdere informatieavond over het voornemen tot opnieuw onderhandelen met Bouwfonds had het college al aangegeven weinig te zien in veel extra betaalbare woningen.

Coalitie kiest voor het snelle geld
Om het nieuwe plan te realiseren moeten er extra gronden worden overgedragen aan Bouwfonds. Dit levert de gemeente € 2,5 miljoen op. Coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen en D66 prijzen het college voor deze winst. En nemen de minimale wijzigingen in het bouwprogramma graag voor lief. Terwijl de gemeente met het opgelopen boetebedrag een sterkere positie had en er meer uit had kunnen slepen.

Fase 2 naar voren halen
PvdA-GroenLinks wil op korte termijn meer betaalbare woningen realiseren op Stadhouderspark. En wanneer dat niet lukt in overleg met Bouwfonds, dan kan de gemeente er altijd voor kiezen om fase 2 weer naar voren te halen. Want daar kunnen deze woningen ook snel gebouwd worden. Het enige wat daarvoor nodig is, is een raadsmeerderheid die echt in het goedkope segment wil bouwen. En daar ontbreekt het aan…

Laat een reactie achter

Jouw reactie