Brede waardering voor Woonwijze tijdens discussieavond

Dinsdag 18 juni organiseerde Woonwijze een discussieavond over de rol van de woningcorporatie. Waaruit bleek dat, ondanks alle negatieve berichtgeving over woningcorporaties, er brede waardering is voor Woonwijze in Vught. Maar ook vraagtekens bij de relatie met de gemeente.

Meer dan alleen huizen bouwen
Landelijk wordt er momenteel een discussie gevoerd over de taken van woningcorporaties. Excessen in de sector zelf hebben het imago van corporaties geen goed gedaan. Maar ook de plannen van de regering bedreigen de ruimte van corporaties om hun activiteiten voort te zetten. Wat leidde tot de vraag of de woningcorporatie zich niet slechts moet beperken tot het bouwen van goedkope woningen. Maar daar was een ruime meerderheid van de zaal het mee oneens.

Investeren in leefbaarheid
Bij monde van vertegenwoordigers van de politie, welzijnswerk en de Rode Rik 2.0 werd de inzet van Woonwijze op het gebied van veiligheid, sociale contacten, ontmoetingsruimtes etc. geroemd. Ook vanuit de zaal klonk daar waardering voor, bijvoorbeeld vanuit de Vincentiusvereniging voor de ondersteuning van de voedselbank.

Huurders tevreden
Ook enkele huurders kregen ruimte om hun ervaringen met Woonwijze te delen. En ook hier overheersde tevredenheid. Wel soms met pittige gesprekken, omdat niet alle wensen kunnen worden gehonereerd. Maar over het algemeen is men tevreden over de corporatie.

Slechte relatie met de gemeente?
Wel werd vanuit de zaal opgemerk dat de relatie tussen Woonwijze en de gemeente niet altijd koek en ei lijkt te zijn. Ondanks dat tijdens de avond wethouder Peter Pennings en directeur van Woonwijze Gerard Velthuizen gebroederlijk langs elkaar zaten. En het is ook een goede vraag. Woonwijze lijkt in Vught zeker de laatste tijd weinig voor elkaar te krijgen, terwijl er diverse projecten in andere gemeenten opgestart worden. En de eerdere prestatieafspraken tussen de gemeente en Woonwijze, zijn snel na het aantreden van het huidige college enkelzijdig opgezegd.

Meer ruimte in Vught voor Vughtse corporaties
Zelf betreur ik dat Woonwijze in Vught weinig kansen krijgt. Ik zie graag dat er meer ruimte komt voor projecten voor betaalbare woningen. En bij voorkeur in samenwerking met de Vughtse corporaties Woonwijze van de Van Beuningenstichting. Dat is gunstig voor het aantal betaalbare woningen én voor investeringen in leefbaarheid. De marktwerking waarbij in recente jaren vele woningcorporaties enkele projecten in Vught hebben ontwikkeld, maakt het aantal gesprekspartners diverses. En daarmee lastiger om afspraken te maken die verder gaan dan alleen het stapelen van stenen.

Scherpte debat ontbrak
De avond zou vooral gaan over de taakopvatting van de woningcorporatie. Maar wanneer er scherpte in het debat kwam, werd er snel overgegaan naar een ander onderwerp of andere spreker. Wellicht ook omdat het debat een beetje luchtiger moest blijven voor het brede publiek dat aanwezig was. Desondanks werden er enkele goede onderwerpen aangesneden die nog verdere uitdieping vragen. Zoals de vraag waar de balans ligt bij de maatschappelijke investeringen van Woonwijze met het geld van huurders. Een zeer terecht punt van SP-collega Henri Swinkels. Of de vraag of GB-collega Guus van Woesik behalve roepen dat er ruimte moet zijn voor Woonwijze om te bouwen, deze ruimte ook daadwerkelijk gegund zal worden. Wellicht kan dit onderdeel worden van de discussie over nieuwe afspraken tussen Woonwijze en de gemeente die binnenkort in de raad gevoerd gaat worden.

Laat een reactie achter

Jouw reactie