‘Schijnmeerderheid’ kiest voor verdere stappen naar ambtelijke fusie

Vught kiest toch voor… tja, waarvoor eigenlijk? De resultaten van de discussie over ambtelijke samenwerking zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Duidelijk is wel dat er slechts een kleine minderheid in de raad echt verregaande stappen wil zetten. Ook is duidelijk dat in verkiezingstijd straks alles anders is…

Voorstel: Ambtelijke fusie
Het voorstel is redelijk simpel: het akkoord geven op het uitwerken van een bedrijfsplan voor de 4 ambtelijke organisaties van Vught, Haaren, Boxtel en St-Michielsgestel. Deze vier organisaties zouden dan vanaf 2015 als één organisatie verder gaan, wel vier afzonderlijke colleges en raden adviserend. Om strategische redenen mag het echter geen ambtelijke fusie heten.

Motie maakt het juist onduidelijker
Want coalitiepartijen Gemeentebelangen en VVD hebben moeite met een ambtelijke fusie. Dat probeerden ze tijdens de raad kracht bij te zetten door helderheid te scheppen met een motie. Vooral om die ambtelijke fusie – die ze allebei niet willen – te definiëren. Met als resultaat nog meer onduidelijkheid! Een onbegrijpelijke omschrijving maakte vooral duidelijk dat de coalitie op dit punt allang niet meer op een lijn zit. (Zie onderaan de definitie uit de motie)

Bindende afspraken coalitie
Eigenlijk lijken alleen het CDA en D66 echt overtuigd verregaand te willen samenwerken met de Meierij. Maar samenwerking is natuurlijk een van de speerpunten uit het coalitieakkoord tussen GB-VVD-D66. En ook D66-wethouder Wilbert Seuren maakt zich daar hard voor. Gemeentebelangen en de VVD kunnen dus niet zomaar terugkomen op deze afspraak. Daarom wordt er met definities gespeeld. En wat een minderheid van 5 zetels (CDA 3 en D66 2) echt wil, lijkt onder coalitiedruk een meerderheid van 15 zetels.

Moeilijker bij verdere uitwerking
Voor nu dus weer een meerderheid in Vught om verdere stappen te zetten richting verregaande ambtelijke samenwerking. Maar de volgende stap is een bedrijfsplan voor die ene organisatie voor de Meierij. En naarmate elke stap verder uitgewerkt wordt, wordt het lastiger om met onduidelijke moties en definities de goede vrede te bewaren. Op een gegeven moment is de keuze simpel: ja of nee?

Wat doen de anderen in de Meierij?
En ook interessant, terwijl Vught worstelt hebben de andere Meierijgemeenten ook hun wensen. En daarvan heb ik begrepen dat een soort halfslachtige samenwerking daar niet bij past. Echte ambtelijke fusie en op termijn misschien zelfs bestuurlijke fusie lijkt de boventoon te voeren. Hoe moet de terughoudendheid in Vught daarmee gerijmd worden? Vught houdt zichzelf voor de gek te denken dat Haaren, Boxtel en St-Michielsgestel hier ook in mee willen.

Alles weer open bij de verkiezingen
Wanneer na de zomer de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij komen, verwacht ik sowieso dat de opstelling van diverse fracties zal veranderen. Vooral Gemeentebelangen zal dan harder op de trom van zelfstandigheid gaan slaan en angstbeelden oproepend over het verlies van Vughtse verworvenheden. Wellicht dat van de schijnbare meerderheid in de raad nu, er dan weinig overblijft.

De definitie uit de motie van GB en VVD:
“Onder ambtelijk fusie verstaan we het samenvoegen of samensmelten van vier zelfstandige gemeentelijke organisaties tot één organisatie die politiek en bestuurlijk geen (duidelijke) juridische binding heeft met de vier afzonderlijke samenwerkende gemeenten en feitelijk niet (direct) wordt geleid door de individuele besturen van die gemeenten”

Laat een reactie achter

Jouw reactie