Aarzelend akkoord met bouwplan Van Voorst tot Voorststraat

Het proces verdient (wederom) geen schoonheidsprijs. Desondanks heb ik het nieuwe bouwplan Van Voorst tot Voorststraat het voordeel van de twijfel gegeven. Maar de koopprijzen van de woningen moeten wel omlaag!

Locatie voor betaalbare woningen
Eerder betoogde ik op deze blog al dat bij elk nieuw plan voor deze locatie de oorspronkelijke doelstelling verder verloren gaat. De locatie was immers vooral in beeld om betaalbare woningen te bouwen. Goedkope huur of koop en niet al die woningen van ruim boven € 200.000,-. Mijn conclusie was dat in de raad er meer oog moest zijn voor de oorspronkelijke opdracht: betaalbare woningen.

Kritisch op het proces
In de commissievergadering was PvdA-GroenLinks dan ook terecht zeer kritisch op het college. Want het college dient de opdracht van de raad uit te voeren. En niet, zodra een derde partij – bijvoorbeeld Woonwijze – met afwijkende voorstellen komt, het raadsbesluit ter zijde te leggen. Het college heeft te gemakkelijk de nadrukkelijke opdracht om goedkope woningen te realiseren naast zich neergelegd. Andere partijen mogen dat proberen, maar dan dient het college ze keihard te wijzen op het besluit van de raad.

Niet de eerste keer…
Het is ook niet de eerste keer dat het college de fout in gaat op deze locatie. De vorige keer leidde dat zelfs tot een motie van afkeuring, toen het college zonder tijdig de raad te informeren de grond aan Woonwijze had verkocht voor een totaal ander bouwprogramma als vastgelegd door de raad. Juist daarom had het college nu zeker voorzichtiger dienen te handelen.

Goedkoper is wel mogelijk
Want het blijkt wel mogelijk om goedkopere woningen te realiseren op de locatie. Woonwijze schrijft dat zelf in een ingezonden brief in Het Klaverblad. Verbazend! Wanneer het college die voorwaarde van de raad had vastgehouden, dan had er geen voorstel hoeven liggen met woningen vanaf € 250.000,-. Reden voor mij om namens PvdA-GroenLinks de wethouder op te roepen die wens van de raad serieus te nemen en daarover met Woonwijze te onderhandelen.

En wat doe je dan?
Maar uiteindelijk kun je alleen ja of nee tegen een voorstel zeggen. Lastig, omdat het proces niet goed is gelopen en het voorstel vooral op de koopprijzen sterk afwijkt van de ambitie van PvdA-GroenLinks. Aan de andere kant staat dit onderwerp al vanaf 2008 op de politieke agenda, zonder dat er één steen is gelegd. Reden om er een streep onder te zetten en aan de slag te gaan. In ieder geval realiseren we dan enkele goedkope appartementen, een nieuw artsencentrum en een wijkontmoetingsruimte.

Aarzelend akkoord
Daarom ben ik aarzelend akkoord gegaan met het voorstel. Met de duidelijke boodschap dat de koopprijzen omlaag moeten. En met de herhaalde boodschap voor de wethouder ons bij de Woningcijfers in juni te laten zien waar die andere betaalbare woningen dan eindelijk komen. Nu het voordeel van de twijfel. Of dat terecht is, zal bij de volgende stap worden beoordeeld.

Laat een reactie achter

Jouw reactie