Patstelling rondom locatie scholencluster Vught-Zuid

Het college wil locatie Elzenburg en perse niet De Wieken. Het schoolbestuur wil locatie De Wieken en perse niet Elzenburg. Een patstelling voor het scholencluster Vught-Zuid. Terwijl je juist over de locatie overeenstemming zou moeten vinden.

Een nieuw scholencluster
Al jaren is Vught actief om alle basisscholen te voorzien van nieuwe huisvesting. Een deel van de scholen is gerenoveerd en een groot deel krijgt volledige nieuwbouw. In Vught-Zuid moet nog een nieuw scholencluster gebouwd worden waar de basisscholen De Wieken en De Baarzen gehuisvest kunnen worden. Daarnaast zou op deze locatie ook voor- en naschoolse opvang komen.

Maar waar?
Voor dit nieuwe cluster was al lang de oude locatie van De Wieken in beeld. Daarnaast werd ook Elzenburg een goede optie. Een voormalige schoollocatie met veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. In de raad leefde al lang de gedachte dat hier overeenstemming over was en er snel gebouwd kon gaan worden. Maar niets bleek minder waar. Pas in januari 2012 starten de gesprekken tussen schoolbestuur en college over deze locatie. Het schoolbestuur liet daarbij snel weten niets te zien in de locatie Elzenburg.

Alternatieve locaties
Het schoolbestuur heeft namelijk een eigen onderzoek naar het ‘voedingsgebied’ uitgevoerd. Oftewel, waar komen de leerlingen van De Wieken en De Baarzen vandaan? Volgens het schoolbestuur is Elzenburg dan te decentraal. Ze geven sterk de voorkeur aan de locatie van De Wieken die grenst aan het Lidwinaveld. Daarnaast zijn ook de huidige locatie van De Baarzen en het Bisschop Zwijsenplein genoemd.

3 locaties acceptabel
Wat mij betreft zijn er drie acceptabele locaties. Elzenburg biedt voordelen vanwege de ruimte en de mogelijkheid dit geheel in te richten. De Wieken/Lidwinaveld biedt kansen om de groene ruimte van het Lidwinaveld te integreren in het schoolconcept en de speelruimte. En bij De Baarzen zou een groter scholencluster kunnen ontstaan, omdat daar nog steeds De Lichtstraat en De Hertog van Brabantschool gehuisvest zijn.

Alsnog overeenstemming gewenst
Het college en het schoolbestuur zijn er na ruim een jaar praten niet uit. Het schoolbestuur blijft vasthouden aan de afwijzing van Elzenburg. Het college houdt vast aan Elzenburg en wijst alle mogelijkheden bij het Lidwinaveld af. In het uiterste geval betekent deze patstelling dat De Baarzen en De Wieken blijven zitten waar ze zitten. Het is namelijk zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting, maar dat het schoolbestuur zelf bepaald of ze wil verhuizen. De gemeente heeft geen mogelijkheid om dat af te dwingen. Alle reden om juist over de locatie overeenstemming te moeten vinden.

slechte start voor vervolgtraject
De realisatie van het scholencluster Vught-Zuid kent hiermee een zeer slechte start. Dat werpt zijn schaduw op alle besprekingen die verder nog gevoerd moeten worden, als de beide partijen niet tot overeenstemming komen. De partijen moeten immers nog samen het verdere programma van eisen uitwerken en de school bouwen.

Oproep: doe beide water bij de wijn
Reden om zowel het college als het schoolbestuur op te roepen om nogmaals te proberen overeenstemming te bereiken. En dan misschien niet op een van beide voorkeurslocatie Elzenburg of De Wieken/Lidwinaveld, maar wellicht bij De Baarzen. De ‘second best’ van beide partijen, om gezamenlijk te starten aan de realisatie van het scholencluster Vught-Zuid.

Laat een reactie achter

Jouw reactie