Alweer het ‘hoofdpijndossier’ Van Voorst tot Voorststraat

Voor de zoveelste keer stond het ‘hoofdpijndossier’ Van Voorst tot Voorststraat op de agenda van de commissie. Alweer een nieuw bouwplan. Maar wat blijft er nog over van de oorspronkelijke doelstelling? Waar komen nou al die betaalbare woningen?

Bouwlocatie met knelpunten
Bouwen in op bestaande locatie brengt andere knelpunten met zich mee, dan wanneer er een leeg terrein ter beschikking staat. Op deze locatie gaat het dan om hoge parkeerdruk in de omgeving Van Voorst tot Voorststraat en Versterplein, het vraagstuk van het behoud van de bomen, het aantal woningen op de beperkte ruimte en aansluiting bij het karakter van de wijk. Bij elk nieuw plan is gezocht naar nieuwe oplossingen om deze problemen te tackelen. Maar hoe zit het met het soort woningen?

Opdracht: bouw 12 jongerenwoningen
In 2008 heeft de gemeenteraad het college een duidelijk opdracht gegeven om op deze locatie te komen tot minimaal 12 woningen onder de kwaliteitskortingsgrens. Eventueel aangevuld met extra woningen, mits dit past en voldoet aan de afgesproken parkeernorm. Een duidelijke opdracht om op deze locatie maximaal in te zetten op betaalbare woningen.

Impuls in bouwplan 2009
Met deze opdracht is het college samen met woningcorporatie Woonwijze aan de slag gegaan. In 2009 werd er een concreet bouwplan gepresenteerd; 8 starterswoningen onder de kwaliteitskortingsgrens, 7 sociale koopwoningen, 1 duurdere koopwoning en een kinderdagverblijf. Een impuls aan de ambitie om meer sociale woningbouw in Vught te realiseren met 15 nieuwe betaalbare huur- en koopwoningen.

Richting duurdere koop
En plots lag er eind 2010 een nieuw plan voor de locatie. Voordat de raad er erg in had was de grond verkocht en waren de eerder vastgestelde kaders met instemming van het college genegeerd. In het nieuwe plan werd de school gesloopt om 11 koopwongen van € 185.000,- tot € 250.000,- te bouwen. Dus geen huurwoningen onder de kwaliteitskortingsgrens meer. De sociale component was plots beperkt tot 5 woningen van € 185.000,-.

Weer een nieuw plan
En tot de grote verbazing van de voltallige raad ligt er nu weer een nieuw bouwplan. De 11 woningen zijn bijgesteld naar 10, waarvan 6 koopwoningen van € 250.000,- tot € 300.000,- en 4 sociale huurwoningen. Daarnaast is er een huisartsenpraktijk en een ontmoetingsruimte gepland. Kortom, weer minder betaalbare woningen op deze locatie.

Raad continu verrast
Wat in dit ‘hoofdpijndossier’ continu mis gaat, is dat het gevoel meegenomen te worden in de ontwikkelingen ontbreekt. De raad neemt in meerderheid een besluit. Dan denkt de raad een afspraak te hebben, maar elke keer volgt weer een nieuwe aanpassing. De ene fractie verwijt Woonwijze teveel haar eigen plan te trekken. De andere fractie rekent het het college aan te makkelijk de afspraak met de raad naast zich neer te leggen. Onvrede alom.

Nieuw besluit in de raad
Tijdens de raadsvergadering van 25 april spreekt de raad zich uit over het nieuwe plan. In de commissie was er vooral verdeeldheid. Moet de grondprijs niet omhoog? Of moeten de koopprijzen van de woningen juist omlaag? Of moet het oude plan erbij gepakt worden? Wat mij betreft moet er meer oog zijn voor de oorspronkelijke opdracht: betaalbare woningen op deze locatie.

Reactie (1)

[...] voor betaalbare woningen Eerder betoogde ik op deze blog al dat bij elk nieuw plan voor deze locatie de oorspronkelijke doelstelling verder verloren gaat. [...]

Laat een reactie achter

Jouw reactie