Inspiratie voor nieuwe scholenclusters

Afgelopen woensdag bezocht ik basisschool De Wieken om te praten over het scholencluster Vught-Zuid. En aansluitend te gaan kijken bij een nieuwe school in Den Bosch, ter inspiratie voor de Vughtse scholenclusters.

Nieuwe school Vught-Zuid vlot niet
Volgens de oorspronkelijke planning, moest het scholencluster Vught-Zuid in 2013 afgerond zijn. Dat is duidelijk niet gehaald… En het is zeer de vraag of het gehele Integrale HuisvestingsPlan (IHP) voor het basisonderwijs in 2014 wel is afgerond. Het scholencluster Vught-Noord is waarschijnlijk in de zomer 2014 klaar, maar het is de vraag of dat ook geldt voor Cromvoirt en Vught-Zuid. Want het college en het schoolbestuur De Leijestroom zijn het nog niet eens over de locatie.

Serieus genomen?
Daarbij voelt het schoolbestuur zich niet echt serieus genomen. Toen ze enkele maanden geleden de Vughtse raad kwamen informeren over mogelijke locaties werd uiterst agressief gereageerd op het nieuws dat de school de locatie Elzenburg niet zag zitten. Ondank dat het schoolbestuur zelf met diverse alternatieve locaties kwam, werd er amper ingegaan op de argumenten maar vooral op de emotie. En dat lijkt de rest van het proces ook te typeren. Ondanks dat wethouder Van de Wiel (VVD) eerder toegaf niet tijdig het overleg gestart te hebben, lijkt er ook nu er wel overleg is weinig vooruitgang te zijn.

En het kan zo mooi zijn…
Dat bleek wel toen ik met bovenschoolsmanager Theo Vorstenbosch de nieuwe school De Vlindertuin in Den Bosch bezocht. Deze school is onderdeel van het cluster Nieuw Zuid in een Bossche Brede School met kinderopvang, peuterspeelzaal, gymzaal, naschoolse activiteiten vabn het welzijnswerk, maar ook buurtactiviteiten als gymzaal, wijkwinkel, comupterhuis, bieb, wijktheater etc. Wellicht iets te veel voor de Vughtse schaal? Maar het is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden.

Inspiratie voor Vught
Wat in de Vughtse scholenclusters in ieder geval wordt overgenomen is het kindcentrum van 0 tot 13 jaar. Met een aanbod voor- tijdens en na schooltijd. Daarnaast moeten we nadrukkelijk kijken naar de buurtactiviteiten waar het scholencluster een fysieke ruimte voor kan zijn. Maar De Vlindertuin is vooral een inspiratie vanwege de passiefbouw (energiezuinig) en de aansluiting op het nabijgelegen natuurgebied, zowel fysiek met het schoolplein als in de lesomgeving met natuur- en milieueducatie.

Aan de slag!
In Vught-Noord zijn de plannen voor het cluster klaar. Bij een recente presentatie werd aangegeven hoe met ingrepen werd gewerkt aan een energiezuinige school in de groene omgeving aan de rand van de Vughtse hei. Met ook een deel van het schoolplein dat natuurlijk overloopt in de bosrijke omgeving. Daar moet vooral nog gebouwd worden. Maar in Vught-Zuid moet tempo gemaakt worden. En als college en schoolbestuur er samen niet uit komen, dan moeten de verschillende alternatieven maar aan de raad worden voorgelegd. Dan wil ik daar wel een knoop doorhakken.

Laat een reactie achter

Jouw reactie