Project De Koepel risico voor aanpak N65?

De politieke wens van GB, VVD en D66 om 30 villa’s te bouwen op De Koepel kent financiële risico’s. Bedoeld als project om winst mee te maken, blijkt de gok ook nadelig uit te kunnen pakken. En wel voor het budget voor de N65.

Vught spaart voor de N65
Vught lobbyed al jaren voor een betere inpassing van de N65 binnen de bebouwde kom van Vught. Daar draagt Vught zelf ook aan bij. Zo is besloten dat Vught een bedrag van € 11,3 miljoen bijeen spaart om een gedeelte van de verdiepte ligging van de N65 zelf mee te betalen. De overig middelen komen van provincie en Rijk. Deze 11,3 miljoen is deels opgebouwd uit een claim van € 3,17 miljoen op het grondbedrijf van de gemeente. Oftewel op de winst die gemaakt moet worden met grondverkoop en gerealiseerde projecten.

Project De Koepel
Een van deze projecten is De Koepel. In december 2012 is definitief het besluit genomen om hier 30 kavels voor villa’s te verkopen. Al in 2010 hadden GB, VVD en D66 besloten om een eerder bouwplan op De Koepel terug te kopen voor € 2,8 miljoen! PvdA-GroenLinks is hier altijd een groot tegenstander van geweest. Zowel vanwege de keuze voor enkel villa’s, als vanwege de effecten op de groene omgeving en de financiële risico’s…

Project De Koepel is financiële gok
En dat financiële risico op De Koepel is reëel. De grond van De Koepel staat op dit moment al voor ruim € 10 miljoen in de boeken en daar komen de kosten voor het bouwrijp maken en infrastructuur nog bij. Als de 30 kavels niet in 2018 verkocht zijn, dan kan de geschatte opbrengst ombuigen in een verlies voor de gemeente. En gezien de hoge prijs van de kavels en de huidige woningmarkt is dat goed mogelijk. Dit risico weegt zwaar mee in de totale risicoparagraaf van alle projecten in het grondbedrijf. In het ergste geval betekent dat, dat het niet mogelijk is om de volledige € 3,17 miljoen voor de N65 uit het grondbedrijf te betalen.

Geen budget voor de N65?
Tijdens de commissie Ruimte wezen oppositiepartijen PvdA-GroenLinks, SP en CDA de coalitie en het college fijntjes op de genomen gok. Want als het grondbedrijf te weinig kan bijdragen aan de reserve voor de N65, dan zal dat geld ergens anders vandaan moeten komen… Hogere belasting? Meer bezuinigen?

Verkoopresultaat afwachten
Voor de Vughtse portemonnee is het te hopen dat het project De Koepel slaagt. Terwijl bij het eerdere bouwplan alle risico’s al bij de projectontwikkelaar lagen die de grond had gekocht. Geen potentiële hoge opbrengt, maar ook geen risico op een groot verlies. Door het afkopen van dit plan en de verkoop van 30 kavels voor villa’s nu, hebben GB, VVD en D66 een groot risico genomen.

Laat een reactie achter

Jouw reactie