€ 300.000,- extra voor Vughtse lobby rijksinfrastructuur

Tijdens de commissie Ruimte was er unanieme steun van de Vughtse raad om € 300.000,- ter beschikking te stellen voor het project rijksinfrastructuur. Hiermee wordt de lobby om een goede inpassing van de N65 en het spoor in Vught betaald in de periode 2013-2015. Want een oplossing voor Vught blijft onder druk staan

Lobby voortzetten
Vught is in 2009 begonnen met de lobby voor een betere inpassing van de N65. Deze rijksweg doorsnijdt Vught en belemmerd de oversteek van Vught-Noord naar centrum en zuid. Vught zet daarom in op een verdiepte ligging, waardoor deze weg beter over te steken is én het verkeer op de N65 beter doorstroomt. Nadat bekend werd dat het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) was opgestart om de spoorwegen die Vught doorkruizen intensiever te gebruiken, is dit meegenomen in deze lobby.

Successen lobby
Deze lobby heeft de afgelopen jaren vruchten afgeworpen. Zo is er door het Rijk geld beschikbaar gesteld voor de N65, zijn de aanpak van de N65 en het PHS aan elkaar gekoppeld en is een verdiepte ligging voor het spoor meegenomen als optie in het PHS. Daarnaast is de Vughtse problematiek waarin A2, N65 en twee spoorwegen bijzonder inmiddels goed bekend bij de provinciale staten en de Tweede Kamer.

Nog geen gelopen race
Ondanks de successen van de afgelopen jaren, is de oplossing voor de Vughtse problemen nog allerminst zeker. Voor de N65 leek deze binnen handbereik, maar de landelijke bezuinigingen op rijksinfrastructuur kunnen nog steeds roet in het eten gooien. Voor het PHS blijft een sterke lobby noodzakelijk om daadwerkelijk een verdiepte ligging te realiseren in plaats van een of twee ongelijke oversteken.

Wat gaan we doen?
Alle reden voor de Vughtse raad om opnieuw extra in te zetten op de lobby. Maar wel graag gemotiveerd. Reden voor PvdA-GroenLinks en de SP om het college om een onderbouwing te vragen. Een belangrijk deel van het budget zal worden besteeds aan extra ambtelijke inzet en verkrijgen van expertise. Daarnaast blijft er evenals in de afgelopen jaren ruimte voor ludieke acties. Daarnaast blijft het belangrijk om van alle kanten de druk op provinciale en landelijke vertegenwoordigers te houden om een goede oplossing in Vught af te dwingen.

Laat een reactie achter

Jouw reactie