Tegen dit voorstel voor regionale samenwerking gestemd… waarom?

Tijdens de laatste raadsvergadering heb ik tegen het voorstel voor regionale samenwerking gestemd. Niet omdat PvdA-GroenLinks tegen samenwerking is, maar wel tegen het huidige voorstel. Waarom?

Voorstander van samenwerking
Ik ben een voorstander van gemeentelijke samenwerking. Maar niet vanuit een angstbeeld dat er landelijk wordt afgedwongen dat er alleen gemeenten van 50.000 of 100.000 inwoners moeten komen. Het is niet de eerste keer dat dit geroepen wordt, het is nog de vraag of het ook echt afgedwongen gaat worden. Maar samenwerking is wel van belang om de steeds complexere taken voor gemeenten kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Daarbij denk ik vooral aan de participatiewet, de overheveling van delen van de Awbz in de WMO en de jeugdzorg.

Randvoorwaarden
Dat een deel van de taken te complex wordt voor gemeenten zoals Vught, wil niet zeggen dat je je volledig hoeft op te gaan in een groter geheel. Daarom heb ik in november 2012 een motie met randvoorwaarden ingebracht in de Vughtse raad. Ja, tegen samenwerking op ondersteunende diensten, specialistische kennis en gemeente overstijgende onderwerpen. Nee, tegen harmonisatie van beleid als doel, oftewel dat in meerdere gemeenten perse hetzelfde beleid uitgevoerd moet worden.

Als kleur er niet meer toe doet…
Dat laatste is erg belangrijk! Want als individuele gemeenten géén ruimte meer hebben voor eigen beleid, dan kun je beter echt fuseren. Daarom vindt PvdA-GroenLinks garanties dat de lokale politieke kleur ertoe doet belangrijk. De Vughtse burgers moeten merken of de SP of de VVD de grootste partij in het dorp is. Zodra dat niet merkbaar is, dan is de Vughtse gemeenteraad overbodig.

Richting ambtelijke fusie
Het voorstel dat nu door de stuurgroep van de Meierijgemeenten Haaren, Boxtel, St-Michielsgestel, St-Oedenrode, Schijndel en Vught is uitgewerkt, koerst af op ambtelijk fusie. Oftewel één ambtelijke organisatie voor al deze gemeenten. Het risico van één ambtelijke organisatie, is dat in theorie verschillende gemeenten ook afwijkende opdrachten kunnen geven. Maar in de praktijk is dat lastig, zeker in de uitvoering. En daarmee komt harmonisatie van beleid toch dichtbij. Zeker omdat de fusie verder gaat dan alleen de samenwerking op ondersteunende diensten, specialistische kennis en gemeente overstijgende onderwerpen.

Onenigheid in de Vughtse raad
Dit dilemma is voor meer raadsfracties een probleem. Enkel het CDA en D66 wilden direct instemmen met het voorstel van het college. De VVD toonde zich terughoudend en SP, GB en PvdA-GroenLinks waren ronduit kritisch. Jammer dat onder druk van de coalitie uiteindelijk GB zijn keutel introk en toch mee ging met een iets afgezwakt voorstel.

PvdA-GroenLinks tegen
Mijn fractie heeft tegen gestemd vanwege drie belangrijke redenen:
1. Vught moet niet op alle onderwerpen samenwerking met de Meierij zoeken. Bijvoorbeeld voor economie en toerisme moeten we samen met Den Bosch optrekken. Dan hebben we niets met Schijndel en St-Oedenrode (en zij niet met ons).
2. Nu niet vastleggen dat we kiezen voor ambtelijk fusie of zeer vergaande samenwerking, liever onderzoeken op welke onderwerpen samenwerking in de Meierij meerwaarde oplevert. Al te vaak later teruggehoord “u heeft destijds besloten”. Zeker omdat uit alles blijkt dat de stuurgroep zelf al duidelijk voor ogen heeft wat eindresultaat moet worden.
3. Ik ga niet instemmen met een compromis dat op cruciale punten afwijkt van mijn standpunt. Zeker als een voorstel van PvdA-GroenLinks – dat tijdens schorsing wel steun kreeg van meerderheid (VVD, GB, SP en PvdA-GroenLinks) – na coalitiedruk toch geen steun krijgt van VVD en GB.

Nieuwe stappen in juni
In juni moet de stuurgroep met een samenwerkingsplan terug komen naar de raden van de Meierijgemeenten. Dan zal het Vughts college moeten laten zien of de kritische geluiden van een gedeelte van de Vughtse raad serieus zijn genomen.

Laat een reactie achter

Jouw reactie