Twijfels bij keuze voor ambtelijke fusie

Op welke wijze gaat Vught samenwerken met de andere Meierijgemeenten? Dat is de vraag die de Vughtse raad voor zichzelf moet beantwoorden. Het college weet het al: ambtelijke fusie.

Toetsen aan de motie
Omdat de Vughtse raad zich te lang afzijdig had gehouden van het proces van regionale samenwerking, heb ik in november het initiatief genomen tot een motie met randvoorwaarden. Deze motie werd toen unaniem aangenomen. Iedereen sprak zich uit voor regionale samenwerking, gericht op ondersteunende processen, specialistische diensten en gemeente overstijgende onderwerpen. Maar nadrukkelijk geen harmonisatie van beleid. Vught moet haar eigen keuzes kunnen blijven maken.

Geen bestuurlijke fusie
Ook heeft de Vughtse raad duidelijk aangegeven dat samenwerking met de Meierijgemeenten (Gestel, Boxtel, Haaren, Schijndel en St-Oedenrode) niet gericht is op een fusie tot één gemeente. Het gaat om samenwerking, waarbij de gemeenten autonoom blijven. Mocht Vught ooit gedwongen worden tot een herindeling, dan ligt het zelfs meer voor de hand om richting ‘s-Hertogenbosch te kijken naar deze Meierijgemeenten.

Vormen van samenwerking
De afgelopen periode heeft een stuurgroep van de Meierijgemeenten gekeken naar verschillede vormen van samenwerking. Dat varieert van volledig zelfstandige gemeenten tot de fusie in één regiogemeente samen met ‘s-Hertogenbosch. Als echter ‘ieder voor zich’ en de bestuurlijke fusie worden uitgesloten, dan blijven er nog diverse andere vormen over.

College kiest onomwonden voor ambtelijke fusie
Het college heeft al gekozen uit deze vormen, namelijk voor de ambtelijke fusie. Hoewel tijdens de commissie niet echt duidelijk werd wat ambtelijke fusie precies moet inhouden. Gaan de volledige ambtelijke diensten samen of bepaalde onderdelen? Wethouder Seuren (D66) leek hierin nog alle ruimte te zien, ook voor een gedeeltelijke fusie.

Verdeelde raad
In de commissie was de raad echter verdeeld over het voorstel van het college. Alleen het CDA sprak zich ook onomwonden uit voor de ambtelijke fusie. Later leek ook D66 en de VVD zich daarbij aan te sluiten. Maar bij GB, SP en PvdA-GroenLinks zijn er nog veel twijfels. Vooral omdat de andere vormen van samenwerking uit het rapport wellicht dichter bij de uitgangspunten van de motie komen. Waarom is er dan geen ruimte om die verder uit te werken? Liever zie ik dat er nu niet een besluit over het werken richting ambtelijke fusie wordt gedaan, maar dat enkele vormen worden uitgesloten en de overige vormen allemaal als optie worden meegenomen.

Ruimte voor eigen keuzes houden
Als er meer opties worden uitgewerkt, dan kan de raad nog een overwogen keuze maken. Vooral over in welke vorm de zelfstandige keuzebevoegdheid van de raad voldoende gewaarborgd blijft. Want hoewel er nu wordt gezegd dat er ruimte is voor eigen keuzes, is het zeer de vraag hoe dat in de praktijk zal uitpakken. Nu besluiten dat het richtpunt ambtelijke fusie is, kan later vervelend uitpakken. Dan wordt met gemak verwezen naar het eerdere besluit waar je eigenlijk niet meer omheen kan. Zeker omdat in het voorstel al wordt gesproken over bijvoorbeeld één intergemeentelijke sociale dienst. De een noemt het koudwatervrees, maar ik noem het zelf eerder alert zijn. Want in verschillende andere samenwerkingsverbanden is de invloed van de Vughtse raad al tot het minimum teruggebracht. Als je dat doorvoert op alle beleidsterreinen, dan kun je beter echt fuseren.

Laat een reactie achter

Jouw reactie