Maximaal invloed uitoefenen op keuzes rijksbezuinigingen infra

Binnenkort moet duidelijk worden wat de rijksbezuinigingen op infrastructuur betekenen voor de plannen rondom Vught. Extra belangrijk dus om de Vughtse problematiek rondom N65 en spoor onder de aandacht te houden.

Eerdere toezeggingen onder druk
Ondanks dat eerder in Vught al het champagneglas werd geheven op een succesvol verloop van de aanpak van de N65, staan deze eerdere successen nog steeds onder druk. De verdiepte ligging is nog steeds niet zeker. De handtekening van de minister staat nog niet onder het plan, ondanks dat dit eigenlijk al eind vorig jaar had moeten gebeuren. De rijksbezuinigingen op infrastructuur kunnen hier nog steeds roet in het eten gooien.

Hoge kosten plannen spoor
Datzelfde geldt voor de plannen rondom het spoor. De door Vught gewenste verdiepte ligging van de spoorlijn Den Bosch-Eindhoven is dan wel opgenomen in het onderzoek, maar is allerminst zeker. Vooral omdat voor een verdiepte ligging vanaf de Loonsebaan tot en met de Wolfskamerweg zo’n € 500 miljoen gevonden moet worden. En als de verdiepte ligging door zou lopen tot na Klein Brabant zelfs € 600 miljoen.

Keuzes maken
Om de rijksbezuinigingen te realiseren, moet de minister keuzes maken. En een van die keuzes kan nog steeds zijn om de N65 voorlopig niet aan te pakken en/of om de plannen rondom het spoor wel door te laten gaan, maar zonder de extra ingrepen voor leefbaarheid. Hiervoor zal de minister ook naar de provincies kijken. De provinciale besturen zullen moeten opkomen voor hun prioriteiten binnen de provincies. En dan is het de vraag hoe hoog de N65 en het spoor bij Vught op het lijstje staan in Brabant…

Knooppunt infrastructuur
Voor Vught is het daarom juist nu (weer) cruciaal om de problematiek onder de aandacht te houden. In het verleden zijn vertegenwoordigers vanuit de provincie en de Tweede Kamer meermaals in Vught komen kijken. Iedereen erkent dan de overlast die Vught ervaart, juist vanwege de optelsom van rijksinfrastructuur. De A2, de N65 en twee spoorlijnen, die elkaar in de kern van het dorp op korte afstand allemaal kruizen. Daarbij worden de A2 en de spoorverbinding Amsterdam-Utrecht-Eindhoven beschouwd als belangrijkste verbinding tussen randstad (mainport) en Brabantstad (brainport). Een goede inpassing van deze verbindingen op een knooppunt lijkt daarom vanzelfsprekend. Maar als er daadwerkelijk prioriteiten gesteld moeten worden, is niet zeker of de leefbaarheid van Vught dan nog hoog op de lijst staat.

Vughtse lobby
Alle reden om de Vughtse lobby van de afgelopen jaren nu weer te intensiveren. Als eerste door de provinciale fracties te benaderen. Deze moeten aan de Gedeputeerden van de provincie duidelijk maken dat bij de prioritering vanuit Brabant Vught niet van de lijst mag vallen ten gunste van infrastructuur rondom Breda, Tilburg of Eindhoven. En vervolgens zullen ook de Tweede Kamerfracties nogmaals opgeroepen moeten worden om de minister aan eerdere toezeggingen te houden. Voorheen was de Kamer daar unaniem en heel duidelijk in, die heldere boodschap mag niet vertroebelen.

Laat een reactie achter

Jouw reactie