Raadsvergadering: Boodschappenlijst IJzeren Man voor het college

Het college kan aan de slag om een exploitant voor de IJzeren Man te zoeken. Maar wel met een uitgebreid en gedetailleerd boodschappenlijstje van de raad. Die daarmee massaal plaats neemt op de zetel van de wethouders.

In de commissie leken de verhoudingen helder. Alleen Gemeentebelangen (GB) steunde het voorstel van het college om de voorwaarden voor exploitatie van de IJzeren Man te versoepelen. De SP was er helemaal op tegen en wilde het als gemeente zelf blijven doen. De overige vier fracties waren tegen dit voorstel, maar zochten naar mogelijkheden en heldere voorwaarden. En daarbij leken de VVD en PvdA-GroenLinks elkaar prima te kunnen vinden. Maar wat kan er veel veranderen in twee weken tijd!

Want tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag lag er opeens een amendement én een motie van de coalitiepartijen VVD, GB en D66 samen met het CDA. En deze partijen waren het schijnbaar opeens roerend met elkaar eens! Althans, zo werd het gebracht. Ieder had zijn of haar punten aangedragen om te komen tot een lijst met wensen: een flink boodschappenlijstje voor het college. En tot in detail.. zo bepaalde de motie bijvoorbeeld het aantal dagen én uren dat de IJzeren Man open moet zijn. Verbazend!

Het opvallendste in deze is de steun van GB. Tijdens de commissie betoogde Guus van Woesik (GB) nog dat alle fracties niet moesten zeuren, maar meer vertrouwen moesten hebben in de markt en het college. De motie was dan ook geen eis, maar een wens en het college mocht daarvan afwijken. Andere indieners van de motie gaven echter aan dat het college van goede huize moest komen om niet aan de boodschappenlijst te voldoen. En om dat helemaal zeker te stellen moest het college een eventuele overeenkomst eerst ter instemming voorleggen aan de raad. Of ter inzage… of ter advisering.. of ter controle… ook daar verschilden de meningen over, maar belangrijk was dat het college vooral eerst terug kwam naar de raad. En met die wens werd het druk op het wethoudersbankje… fictief namen hiermee veertien raadsleden plaats op de wethouderszetel.

De raad gaat niet over aantal uren open of over het afsluiten van een overeenkomst. De raad gaat over de randvoorwaarden. Heldere kaders waarmee het college op pad moet:
- de IJzeren Man blijft eigendom van de gemeente
- er blijft een directe relatie tussen verenigingen en de gemeente
- een ondernemer mag de IJzeren Man exploiteren onder onze voorwaarden (een bewaakt, betaald strandbad, behoud van de huidige bebouwing, daghoreca voor betalende en niet-betalende gasten, etc.)
Kaders waarbinnen het college kan praten met geïnteresseerde ondernemers, wetende welke ruimte de raad daarvoor heeft gegeven. En niet geheel toevallig heeft de raad precies deze kaders al eens vastgesteld bij het besluit in 2009! Een betere vraag van de raad zou zijn geweest waarom het college dat besluit niet heeft uitgevoerd in plaats van nu een slecht collegevoorstel perse te willen repareren.

Want wat kon het college niet met het besluit uit 2009 dat het nu wel kan? Niets! Sterker nog, het college is met het uitgebreide boodschappenlijstje juist sterker beperkt in haar mogelijkheden. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de resultaten waar de raad dan mee moet… instemmen? controleren? inzien?

Laat een reactie achter

Jouw reactie