Commissie Ruimte: camera’s en mosquito’s

Het was de vreemde eend in de bijt tijdens de commissie Ruimte: de voorgestelde wijzigingen van de APV. Maar vervelender was dat de burgemeester niet bij de bespreking was. Want de commissie was zeer sceptisch over het voorstel van het College om cameratoezicht en gebruik van de mosquito in Vught mogelijk te maken.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden de algemeen geldende regels in de gemeente vastgelegd. Momenteel is daar niets in vastgelegd over cameratoezicht in de openbare ruimte of het gebruik van de mosquito (apparaat dat hinderlijke pieptoon, hoorbaar voor jongeren produceert), waardoor de gemeente deze middelen niet mag inzetten. Het college stelt nu voor om er wel regels over op te nemen, waardoor de gemeente wel gebruik kan maken van deze middelen. De vraag is echter of de raad dit wenselijk vind én of dit de juiste middelen zijn om in te zetten in Vught.

In de commissie bleek er brede weerstand te zijn tegen beide middelen, hoewel cameratoezicht wellicht toch een meerderheid kan behalen. De mosquito werd al direct door een ruime meerderheid afgeschreven als optie. PvdA-GroenLinks, SP, D66 en CDA gaven allen aan dit geen oplossing te vinden voor overlast van jongeren. Overlast wordt niet opgelost, maar verplaatst. En als de overlast echt zo groot is – wat trouwens niet echt bleek uit de nota jeugdbeleid vorige maand – dan is het maar goed dat een meerderheid van de raad extra wil inzetten op professioneel jeugd- en jongerenwerk. En daar meer vertrouwen in heeft dan in de mosquito.

Tegen cameratoezicht spraken alleen PvdA-GroenLinks, SP en D66 zich duidelijk uit. CDA twijfelde en vroeg om meer uitleg. En zeker bij dit punt was het erg jammer dat de burgemeester er niet was. Eind vorig jaar heeft burgemeester Van de Mortel zich immers nog uitgesproken tegen het gebruik van camera’s in Vught naar aanleiding van vragen van de VVD. En nu komt het College opeens met dit voorstel. Wethouder Pennings (GB) kon de vragen van de commissie niet naar voldoening beantwoorde en wist geen goede aanleiding of voorbeelden te noemen.

Aangezien het college niet helder kan maken waarom camera’s en mosquito’s opgenomen moeten worden in de ALV, lijkt het me uitstekend als een meerderheid van de raad concludeert dat dit niet de juiste middelen zijn. Maar het lijkt me wel goed als VVD en GB nog een keer uitleggen waarom ze er wel voor zijn. Want er geen probleem mee hebben om het op te nemen in het ALV voor het geval dat, is niet hetzelfde als het beschouwen als juiste middelen. Van PvdA-GroenLinks mag in ieder geval een amendement verwacht worden waardoor de mogelijkheid om gebruik te maken van cameratoezicht en mosquito’s niet wordt opgenomen.

 

Laat een reactie achter

Jouw reactie