Geen paniek, ruime meerderheid voor begroting 2020

“Gaat de gemeente nu bezuinigen op …?” Verschillende inwoners en organisaties hebben me die vraag de laatste weken gesteld. En dat is niet vreemd, want er ligt immers een ombuigingsdocument op verzoek van de raad. Dat baart zorgen. Zeker ook als raadsfracties moord en brand schreeuwen over de financiën van de gemeente. Maar de realiteit […]

Van kadernota naar begroting: wensen, tegenvallers en lastige keuzes

Hij is er: de concept meerjarenbegroting 2020-2023. Een sluitende begroting zonder pijnlijke ingrepen. Geen eenvoudige opgave in tijden waarin gemeenten meer moeten uitgeven van extra taken én tegenvallers uit Den Haag mogen opvangen. Waarbij Vught ook nog flink in de buidel moet tasten voor de N65 en het spoor. De komende weken zal de gemeenteraad […]

Duurzaam ondernemen: van themabijeenkomst naar actie

Toen de Ondernemerskamer Vught (OKV) met het verzoek kwam om een themabijeenkomst ‘duurzaam ondernemen’ te organiseren, hoefde ik niet lang na te denken. Deze kans wilde ik direct met beide handen aangrijpen. Want dit past helemaal bij de ambities van het coalitieakkoord én hier is nog een grote slag te slaan in Vught. Dus was […]

Taalhuis Vught: basisvaardigheden versterken = meedoen in de samenleving

Dinsdag 10 september werd tijdens de Week van de Alfabetisering het nieuwe Taalhuis in DePetrus geopend. Een belangrijke stap om meer mensen te ondersteunen om mee te (blijven) doen én de realisatie van een punt uit het coalitieakkoord. Ik was zeer blij verrast door de ruime belangstelling en het enthousiasme waarmee het Taalhuis werd ontvangen.

Laatste loodjes voor het reces

Tegen de vakantie aan loopt de agenda nog even flink vol. Alles moet nog even af. Alsof na de vakantie de wereld vergaat. Elk jaar hetzelfde Vorig jaar heb ik daar weinig van gemerkt, maar toen was alles nog nieuw. Tegen de zomer was ik pas één maand in functie en zaten de dagen logischerwijs […]