Mijlpaal zonder feest voor verdiepte N65

Gisteravond stemde de gemeenteraad in met het ‘Gewijzigde bestemmingsplan N65 Vught’. Een mijlpaal in de strijd om de weg de grond in te krijgen. Maar het was geen feest, ondanks dat dit een immense prestatie is voor onze gemeente. De nadruk lag vooral op de rafelrandjes en onzekerheden voor bepaalde inwoners en straten. Toch ben […]

Meedraaien in de vitale sector afvalinzameling

Tijdens deze coronacrisis lijkt er geen einde te komen aan het afval dat overal van zolders en uit garages gehaald wordt. De afvalinzameling is dan ook niet voor niets een vitaal beroep. Maar wel met beschermende maatregelen. Als wethouder afval mocht ik het zelf ervaren tijden het meelopen op de milieustraat en achterop de vuilniswagen.

Pauze

Laatst kreeg ik de vraag: ‘Wat ben je stil op je blog? Ben je ziek ofzo?’. Tja, normaal zou ik de afgelopen weken volop hebben geschreven. Over het plan voor Bewegen in de openbare ruimte met o.a. een BMX-baan, natuurspeeltuin en beweegplein. Of over de nieuwe maatregelen voor bestrijding van de processierups dit jaar. Of […]

De worsteling met burgerparticipatie

Wie de ervaringen van afgelopen jaren over burgerparticipatie in Vught hoort en leest, krijgt een beeld van een dictatoriale gemeente, blind en doof voor inwoners, bepalend bij decreet vanuit een hoge toren. Niks geen burgerparticipatie. Er wordt niet naar inwoners geluisterd, de gemeente drukt plannen er steeds maar door, alternatieven worden direct afgeschoten etc. Maar […]

Hoe gaat Vught om met klimaatverandering?

In de laatste raadsvergadering van 2019 werd de Nota ‘Vught klimaatadaptief’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Ik ben heel blij met deze raadsbrede steun voor deze belofte uit het coalitieakkoord. Want het gaat om een belangrijke vraag: Hoe gaan wij om met extremere weersomstandigheden?