Meerijden met de strooiwagen

De afgelopen weken was het diverse malen winters weer: sneeuw, ijzel, nattigheid, vriesweer etc. De gemeente rukt dan uit om gladheid te bestrijden op wegen en fietspaden. Dat wilde ik als verantwoordelijk wethouder zelf graag eens zelf meemaken, dus reed ik dinsdag 29 januari in alle vroegte mee met de mannen van de BOR.

Jureren bij de Heijmans-Avans minor

Vught zet zich al jaren in voor ingrijpende verbeteringen van de N65. Een groot infrastructureel project. Geen wonder dat het ook een interessante studieopdracht is voor studenten civiele techniek. Donderdag 24 januari 2019 mocht ik jureren bij de presentaties van een door Avans hogeschool en bouwbedrijf Heijmans gezamenlijk georganiseerde minor over een fictieve aanbesteding van […]

Start huurharmonisatie binnensportaccommodaties

Is het eerlijk, als een huurder voor een ruimte in de ene sporthal meer huur moet betalen als voor ongeveer eenzelfde ruimte in een andere sporthal? Nee, natuurlijk niet. Toch is dat nu de feitelijke situatie in Vught. Daarom heb ik de opdracht gekregen om te komen tot huurharmonisatie. En dat wil ik graag samen […]

Wat doe jij nou de hele dag?!

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Dat betekent een rondgang langs alle nieuwjaarsrecepties, -concerten en -bijeenkomsten. Veel mensen zien vooral op die momenten wethouders speechen, proosten of op de eerste rij zitten. Ik krijg dan ook wel eens de vraag “Wat doe jij nou de hele dag?”. En het einde van het Kerstreces is een […]

Kans op nieuwe start voor De Speeldoos

Hoewel het jaar 2018 hoopvol was begonnen voor De Speeldoos, kan nu worden gesproken van een ontluisterende afsluiting. Waar begin dit jaar nog werd ingezet op een laatste kans om tot overeenstemming te komen over de besteding van de subsidie, sluit het jaar af met het opzeggen van het vertrouwen door de voltallige gemeenteraad in […]