Start huurharmonisatie binnensportaccommodaties

Is het eerlijk, als een huurder voor een ruimte in de ene sporthal meer huur moet betalen als voor ongeveer eenzelfde ruimte in een andere sporthal? Nee, natuurlijk niet. Toch is dat nu de feitelijke situatie in Vught. Daarom heb ik de opdracht gekregen om te komen tot huurharmonisatie. En dat wil ik graag samen […]

Wat doe jij nou de hele dag?!

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Dat betekent een rondgang langs alle nieuwjaarsrecepties, -concerten en -bijeenkomsten. Veel mensen zien vooral op die momenten wethouders speechen, proosten of op de eerste rij zitten. Ik krijg dan ook wel eens de vraag “Wat doe jij nou de hele dag?”. En het einde van het Kerstreces is een […]

Kans op nieuwe start voor De Speeldoos

Hoewel het jaar 2018 hoopvol was begonnen voor De Speeldoos, kan nu worden gesproken van een ontluisterende afsluiting. Waar begin dit jaar nog werd ingezet op een laatste kans om tot overeenstemming te komen over de besteding van de subsidie, sluit het jaar af met het opzeggen van het vertrouwen door de voltallige gemeenteraad in […]

Waar blijven de betaalbare woningen (en doorstroom)?

Er komen meer betaalbare woningen én we zetten in op doorstroom. Dat is de afspraak in de coalitie en daarmee een trendbreuk met het realiseren van vooral dure villa’s de afgelopen jaren. Tegelijkertijd worden er nu toch weer 15 geplande sociale huurwoningen op de locatie Molenven ingeruild voor 12 dure woningen. Wat is die belofte […]

Optimalisatie N65: kroon op jarenlange inzet gemeente en bewoners

Gisteren was een belangrijke dag voor Vught (en Helvoirt): de bekendmaking van de optimalisatie van de N65. De kroon op 10 jaar werk van opeenvolgende colleges om de leefbaarheid in Vught te verbeteren. Maar ook voor bewoners(groepen) die geen genoegen namen met minder optimale oplossingen. De realisatie van de hoogste prioriteit van de huidige coalitie […]