De worsteling met burgerparticipatie

Wie de ervaringen van afgelopen jaren over burgerparticipatie in Vught hoort en leest, krijgt een beeld van een dictatoriale gemeente, blind en doof voor inwoners, bepalend bij decreet vanuit een hoge toren. Niks geen burgerparticipatie. Er wordt niet naar inwoners geluisterd, de gemeente drukt plannen er steeds maar door, alternatieven worden direct afgeschoten etc. Maar […]

Hoe gaat Vught om met klimaatverandering?

In de laatste raadsvergadering van 2019 werd de Nota ‘Vught klimaatadaptief’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Ik ben heel blij met deze raadsbrede steun voor deze belofte uit het coalitieakkoord. Want het gaat om een belangrijke vraag: Hoe gaan wij om met extremere weersomstandigheden?

Zwaluw VFC kan starten met nieuwbouwplan

Een opgelucht applaus van een volle publieke tribune na de stemming over de nieuwbouwplannen voor Zwaluw VFC. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem voor het krediet voor nieuwe kleedkamers én een garantstelling voor de eigen investering van de club. Daarmee is de weg vrij om een geheel nieuwe sportaccommodatie te bouwen.

Geen paniek, ruime meerderheid voor begroting 2020

“Gaat de gemeente nu bezuinigen op …?” Verschillende inwoners en organisaties hebben me die vraag de laatste weken gesteld. En dat is niet vreemd, want er ligt immers een ombuigingsdocument op verzoek van de raad. Dat baart zorgen. Zeker ook als raadsfracties moord en brand schreeuwen over de financiën van de gemeente. Maar de realiteit […]

Van kadernota naar begroting: wensen, tegenvallers en lastige keuzes

Hij is er: de concept meerjarenbegroting 2020-2023. Een sluitende begroting zonder pijnlijke ingrepen. Geen eenvoudige opgave in tijden waarin gemeenten meer moeten uitgeven van extra taken én tegenvallers uit Den Haag mogen opvangen. Waarbij Vught ook nog flink in de buidel moet tasten voor de N65 en het spoor. De komende weken zal de gemeenteraad […]