De kop is eraf: op naar een ambitieus lokaal klimaatbeleid

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik me als wethouder vooral hard wil maken voor het thema energie & klimaat. Superenthousiast ben ik dan ook over de recente bewonersavonden over klimaatverandering en -adaptatie. Een mooie start om samen met de inwoners ambitieus beleid te maken.

Terug van weggeweest: de Vughtse zwerfvuildag!

Twee jaar geleden werd de jaarlijkse zwerfvuildag afgestoten door het vorige college. Dat was geen taak voor de gemeente. Maar in het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente deze actie wel weer gaat organiseren. Zaterdag 23 maart 2019 was de eerste keer. En als wethouder afval ben ik daar heel blij mee!

Meerijden met de strooiwagen

De afgelopen weken was het diverse malen winters weer: sneeuw, ijzel, nattigheid, vriesweer etc. De gemeente rukt dan uit om gladheid te bestrijden op wegen en fietspaden. Dat wilde ik als verantwoordelijk wethouder zelf graag eens zelf meemaken, dus reed ik dinsdag 29 januari in alle vroegte mee met de mannen van de BOR.

Jureren bij de Heijmans-Avans minor

Vught zet zich al jaren in voor ingrijpende verbeteringen van de N65. Een groot infrastructureel project. Geen wonder dat het ook een interessante studieopdracht is voor studenten civiele techniek. Donderdag 24 januari 2019 mocht ik jureren bij de presentaties van een door Avans hogeschool en bouwbedrijf Heijmans gezamenlijk georganiseerde minor over een fictieve aanbesteding van […]

Start huurharmonisatie binnensportaccommodaties

Is het eerlijk, als een huurder voor een ruimte in de ene sporthal meer huur moet betalen als voor ongeveer eenzelfde ruimte in een andere sporthal? Nee, natuurlijk niet. Toch is dat nu de feitelijke situatie in Vught. Daarom heb ik de opdracht gekregen om te komen tot huurharmonisatie. En dat wil ik graag samen […]